Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định số 2126/QĐ-UBND

Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 của UBND tỉnh Ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản