Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định số 3488/QĐ-UBND

Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc thu hồi đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản