Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định số 3431/QĐ-UBND

Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản