Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Email In PDF.

Ngày 27/11/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tại điểm cầu Quảng Nam có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương có liên quan trong đó có Sở Tài nguyên và Môi trường.

HN truc tuyen ve Tam nong 27.11.2018 - CopyBáo cáo tại hội nghị cho thấy: sau 10 năm triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, ngành nông nghiệp, khu vực nông thôn và đời sống của nông dân ở các vùng miền trên cả nước có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng ngân sách nhà nước đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn cả nước khoảng 1,17 triệu tỷ đồng. Giai đoạn 2008 – 2017, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân ngành nông nghiệp đạt 2,66%/năm; giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích tăng và đạt trên 90 triệu đồng/ha đất trồng trọt; xuất khẩu nông – lâm – thủy sản năm 2017 đạt 36,5 tỷ USD; tăng 2,2 lần so với năm 2008. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn năm 2017 đạt 32 triệu đồng, tăng gần 3,5 lần so với năm 2008; tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân 1,5%/năm, riêng huyện nghèo giảm 4%/năm. Tính đến quý II năm 2018, toàn quốc có 3.069 xã, 43 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 13,7 tiêu chí/ xã. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, hình thành nhiều hợp tác xã kiểu mới, trang trại với quy mô lớn hơn, phát triển nhiều hình thức liên kết đa dạng. Số lượng doanh nghiệp nông nghiệp năm 2017 trên 7.000 doanh nghiệp, tăng gấp 3 lần so với năm 2008.
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đánh giá, làm rõ về những nhận định, phân tích trong dự thảo Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết; đồng thời đề xuất về các mô hình, giải pháp có tính đột phá để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam trong thời gian tới./.

VPS


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: