HĐND tỉnh Quảng Nam bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh

Email In PDF.

Ngày 05/12/2018, Kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX bước sang ngày làm việc thứ 02; đ/c Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh đồng chủ trì ngày làm việc.

image001 - CopybpTại ngày làm việc, đ/c Huỳnh Khánh Toàn – PCT Thường trực UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh Quảng Nam trình bày Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Viễn - nguyên Giám đốc Sở TN&MT (đã nghỉ hưu theo chế độ từ 01/11/2018) và đề nghị bầu sổ sung ông Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở TN&MT vào chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Các đại biểu đã thống nhất bầu ông Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở TN-MT vào chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 100% số phiếu bầu./.

VPS


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: