Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Email In PDF.

Ngày 14/12/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 với nội dung "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tỉnh Quảng Nam có điểm cầu tại Trung tâm Hội nghị UBND tỉnh và 18 điểm cầu tại UBND các huyện, thị xã, thành phố. Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị UBND tỉnh Quảng Nam có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo và Trưởng – phó các phòng – đơn vị thuộc các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh Quảng Nam.

HN hoc tap chuyen de 14.12.2018 3 - CopyTại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong – giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu các nội dung quan trọng của chuyên đề năm 2019: "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân" và "Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay". Chuyên đề năm 2019 nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cấp ủy tập trung nghiên cứu sáu nội dung lớn được nêu trong chuyên đề, phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể, lựa chọn những vấn đề còn hạn chế của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết, quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Từng chi bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Sau học tập, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên./.

VPS


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: