Xây dựng “Đề án bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”

Email In PDF.

Ngày 14/12/2018, tại thành phố Đà Nẵng Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo lần thứ 1 về "Đề án Bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn". Hội thảo có sự tham gia của ông Nguyễn Phạm Hà – Phó vụ trưởng, Vụ Quản lý chất thải – Tổng cục Môi trường chủ trì, cùng tham dự có các chuyên gia đến từ các trường Đại học, các Sở, Ban, ngành của 03 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum thuộc lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

48380921 731815320525664 3201348779965939712 n - Copy
Tổng cục Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Đề án "Bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Vu Gia -Thu Bồn", với mục đích là tăng cường sự hợp tác, phối hợp liên tỉnh để thực hiện việc quản lý một cách hài hòa lợi ích giữa các địa phương trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.
Đề án Bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, nhằm đánh giá đúng hiện trạng chất lượng nước trên lưu vực sông. Dựa vào dự báo phát triển KT-XH của địa phương để tiến hành đánh giá, dự báo tải lượng các chất ô nhiễm ứng với các kịch bản phát triển KT-XH. Đồng thời, Đề án đánh giá kết quả thực hiện quản lý Nhà nước trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, tìm ra các nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện. Từ đó, xác định các giải pháp quản lý môi trường trên lưu vực sông dựa vào cơ chế chính sách, thể chế pháp luật được tổ chức triển khai và đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Đây là báo cáo làm tiền đề, để các địa phương, đơn vị, cũng như các Bộ, ngành cùng hoàn thiện đề án bảo vệ môi trường quản lý lưu vực sông theo hướng quản lý tổng hợp lưu vực sông, chia sẽ, hợp tác giữa các địa phương.
Sau khi nghe góp ý của các chuyên gia, đơn vị, địa phương tham dự Hội thảo, Tổng cục Môi trường tiếp thu các ý kiến đóng góp và tiếp tục hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Sau khi hoàn thiên sẽ tiến hành lấy ý kiến của các chuyên gia và 03 địa phương, trước khi tiến hành phê duyệt Đề án để triển khai thực hiện, trong thời gian đến./.

Thu Hằng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: