Tập huấn trực tuyến nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo nghị định 61/2018/NĐ-CP

Email In PDF.

Sáng ngày 20/12/2018, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/ 2018 của Chính phủ. Tham dự tập huấn có 64 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách hành chính của Thủ tướng chủ trì buổi tập huấn. Tại điểm cầu Quảng Nam, tham dự tập huấn là cán Văn phòng UBND tỉnh, đại diện văn phòng UBND cấp huyện, cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và đơn vị liên quan đến triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

hinh - CopyNội dung tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ, ngành và địa phương gồm 3 chuyên đề chính: Những điểm mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/CP của Chính phủ và Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; Rà soát thủ tục hành chính, xây dựng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công, trang bị kỹ năng tác nghiệp trong triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước.
Đồng chí Mai Tiến Dũng đề nghị Bộ, ngành, địa phương cần rà soát dịch vụ công trực tuyến mức đô 3,4 cho sát với thực tế, không đăng ký nhiều mà người dân sử dụng ít, loại bỏ danh mục không thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Cũng tại buổi tập huấn trực tuyến, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam là 01 trong 06 đơn vị được Văn phòng Chính phủ khen thưởng trong năm 2018.

Tào Qúy Tâm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: