Hội thảo thực hiện Quản lý từ đầu nguồn xuống biển, Giảm thiểu chất thải nhựa Đại dương

Email In PDF.

Ngày 21/12/2018, Ban Điều phối về Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tại Việt Nam (IUCN) tổ chức Hội thảo thực hiện Quản lý từ đầu nguồn xuống biển, Giảm thiểu chất thải nhựa Đại dương. Tham dự lớp tập huấn có đại diện các Sở, ban, ngành của Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; Trường Đại học Quảng Nam; Viện nghiên cứu phát triển KTXH thành phố Đà Nẵng, Trung tâm nâng cao năng lực thích ứng tại Đà Nẵng; Chuyên gia quốc gia và địa phương; Tổ chức Care, các thành viên IUCN.

IMG 2067 - CopyTại buổi Hội thảo, các học viên được truyền đạt: Các bước thực hiện các hoạt động ưu tiên trong khuôn khổ thực hiện cách tiếp cận quản lý từ đầu nguồn xuống biển; Lựa chọn về một hoạt động ưu tiên (trong khuôn khổ R2R) về ô nhiễm rác thải nhựa có nguồn gốc từ đất liền; Được chia sẻ về các dự án, hoạt động quản lý rác thải nhựa của các tổ chức tại Đà Nẵng và Quảng Nam; Các giải pháp liên kết các nỗ lực tại 02 địa phương hướng tới mục tiêu chung về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương và đề xuất các hành động hỗ trợ từ Ban điều phối theo tiếp cận liên vùng từ đầu nguồn xuống biển.
Mục tiêu của Hội thảo tập trung hướng dẫn 02 địa phương xác định các vấn đề liên vùng trong quản lý từ đầu nguồn xuống biển và thảo luận các hoạt động cụ thể cần được ưu tiên giải quyết theo cách tiếp cận quản lý tổng hợp từ lưu vực sông tới đới bờ. Từ hướng dẫn triển khai thực hiện đó, sẽ hỗ trợ Ban điều phối liên kết các nỗ lực của các tổ chức đang hoạt động tại địa phương nhằm đạt được mục tiêu chung trong giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

Hồng My


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: