Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

230/2009/TT-BTC

Thông tư 230/2009/TT-BTC ngày 08/12/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động BVMT quy định tại Nghị định 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt

Bấm vào đây để download toàn văn