Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Bãi Cù Lao, thôn 3, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam nhận được đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Bãi Cù Lao, thôn 3, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam của Công ty TNHH MTV Phúc Lại.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản