Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Nước

ngày 28/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Email In PDF.

Nghị định số 01/VBHN – BTNMT ngày 28/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: