Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT

Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/08/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: