Cuộc họp cuối năm 2018 của Ban Điều phối về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng

Email In PDF.

Chiều ngày 03/1/2019, Ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam Đà Nẵng tổ chức cuộc họp cuối năm 2018 và kế hoạch đầu năm 2019 của Ban điều phối về Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng.

20190103 143133 - Copy - CopySở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đà Nẵng đã trình bày về tổng hợp các kết quả nghiên cứu dòng chảy về hạ lưu Vu Gia - Thu Bồn khi xét đến về tỷ phân lưu tại Quảng Huế, vận hành thủy điện thượng nguồn và chế độ vận hành Đập dâng An Trạch. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam đánh giá hiện trạng nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, đồng thời đề xuất các giải pháp liên quan đến phân bổ nguồn nước, có khả năng giảm mặn và phòng chống lũ cho lưu vực.
Sở TN&MT Quảng Nam báo cáo về hiện trạng công tác kiểm soát chất lượng môi trường nước trên các lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng. Đề xuất các giải pháp liên kết chuyên sâu về kiểm soát chất lượng nước. Trong cuộc họp, các đại biểu cũng được nghe về báo cáo đề xuất Dự án đầu tư 02 trạm quan trắc môi trường tự động trên lưu vực sông Vu Gia- Thu bồn.

Nguyễn Hoàng Yến


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: