Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

Dự án Trung tâm thương mại VinaStartuy tại số 189 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ

Email In PDF.

Ngày 04/01/2019, PCT UBND tỉnh Trần Đình Tùng đã chủ trì, giải quyết việc cho chủ trương thực hiện dự án Trung tâm thương mai VinaStartuy tại số 189 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ . Trên cơ sở ý kiến thanh gia của các Sở, ban ngành và UBND thành phố Tam Kỳ, PCT Trần Đình Tùng đã có kết luận:
1. UBND tỉnh thống nhất chủ trương việc Công ty Mua bán nợ Việt nam-Chi nhánh Đà Nẵng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê cho Công ty CP Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai (cơ sở của Công ty CP lương thực Quảng Nam đã thế chấp, thời hạn thuê đất còn lại 13 năm).
2. Giao trách nhiệm UBND thành phố Tam Kỳ, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xem lại tính phù hợp với quy hoạch theo hướng để dự án triển khai đảm bảo quy định.
3. Giao trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại tính pháp lý, hồ sơ đất đai tại 189 Huỳnh Thúc Kháng, các quy định pháp luật có liên quan (tiếp tục cho thuê đất khi chuyển nhượng tài sản; thu hồi đất để tổ chức đấu giá; giá đất cho thuê đối với người nhận chuyển nhượng tài sản, ...) báo cáo UBND tỉnh xem xét trước khi thống nhất về chủ trương./.

Lương Thiện Phước


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: