Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 ngành Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Ngày 08/01/2019 tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của ngành TN&MT. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự, chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị với Thủ tướng có Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng Bộ TN&MT: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành ở Trung ương, Lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo Sở TN&MT 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.

HN bo TNMT - Copy
Theo báo cáo của Bộ TN&MT, năm 2018 mặc dù có nhiều thuận lợi, nhưng ngành TN&MT cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức to lớn. Tuy nhiên, toàn ngành đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Về kế hoạch năm 2019 và các năm tiếp theo, báo cáo kế hoạch năm 2019 của Bộ TN&MT do Bộ trưởng Trần Hồng Hà trình bày nêu rõ: trong năm 2019, toàn ngành TN&MT sẽ đặt quyết tâm cao, quán triệt sâu sắc phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" để tạo đột phá, tăng tốc phát triển. Nội bật là các nội dung như: Tạo đột phá trong thể chế, chính sách, pháp luật về BVMT, quản lý tài nguyên, ứng phó với BĐKH; Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết cơ bản các điểm nóng phát sinh về khiếu nại, tố cáo; Chuẩn bị hạ tầng phục vụ quản lý thông minh dựa trên nền tảng ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0; Nâng cao chỉ số tiếp cận, sử dụng bền vững, phát huy hiệu quả các nguồn lực tài nguyên; Tạo chuyển biến căn bản trong công tác quản lý, hành động BVMT, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn; Đổi mới công tác dự báo, đa dạng hoá sản phẩm khí tượng thuỷ văn phục vụ phát triển KT-XH, phòng chống thiên tai; tăng cường điều phối liên vùng, tạo cơ chế tài chính, đầu tư, phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH; Tăng cường năng lực cán bộ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng;...

VPS


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: