Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng (Khóa XII)

Email In PDF.

Trong 02 ngày 15-16/01/2019, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH TW Đảng (khóa XII) cho đảng viên – công chức – viên chức – người lao động đang công tác tại các phòng, đơn vị thuộc Sở. Tham gia Hội nghị học tập, quán triệt có hơn 80 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở và hơn 100 CC-VC - người lao động ngoài Đảng của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

tw8 2 - CopyHội nghị đã nghe đồng chí Võ Công Úc – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan giới thiệu về chương trình, nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ tám (khóa XII) và giới thiệu, quán triệt nội dung của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (tổ chức từ ngày 02/10 đến 06/10/2018), bao gồm: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương; Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
Quá trình học tập, tiếp thu sẽ góp phần tạo điều kiện cho đảng viên, CC-VC và người lao động của Sở nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng trong tình hình hiện nay nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: