Bạn đang ở: Văn bản pháp quy KTTV

Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT

Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: