Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Đối thoại với Chủ Doanh nghiệp tư nhân Thảo Trinh và ông Hứa Bồng để giải quyết khiếu nại

Email In PDF.

Ngày 26/02/2019, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh do ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Núi Thành, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức đối thoại với 01 tổ chức, hộ gia đình có đơn khiếu nại: Chủ Doanh nghiệp tư nhân Thảo Trinh, Địa chỉ số 359 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và ông Hứa Bồng, trú tại khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

IMG 20190227 084317 - Copy
1. Đối với vụ việc khiếu nại của ông Lê Viết Thảo - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Thảo Trinh:
- Ông Lê Viết Thảo khiếu nại yêu cầu bồi thường hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất bị ảnh hưởng bởi dự án Cảng cá Tam Quang và Khu du lịch hậu cần về cá tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Ông thuê của Công ty Thủy sản Núi Thành trước đây.
- Sau khi nghe đại diện Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại và kết quả họp hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại đối với vụ việc của ông Lê Viết Thảo; các cơ quan, tổ chức liên quan thống nhất với Báo cáo của Hội đồng tư vấn tỉnh đối với vụ khiếu nại của Doanh nghiệp tư nhân Thảo Trinh.
- Kết thúc buổi đối thoại, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì kết luận: Việc khiếu nại yêu cầu bồi thường về đất, tài sản trên đất, hỗ trợ di chuyển và bố trí địa điểm kinh doanh mới của doanh nghiệp tư nhân Thảo Trinh là không có cơ sở để xem xét giải quyết; thống nhất xem xét hỗ trợ công bồi trúc đối với phần đất mà doanh nghiệp tư nhânThảo Trinh đã cơi nới, mở rộng; đồng thời, giải thích quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật.
2. Đối với vụ việc khiếu nại của ông Hứa Bồng:
- Ông Hứa Bồng khiếu nại yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn bồi thường, hỗ trợ theo giá đất ở quy định của Luật Đất đai năm 2013 đối với diện tích đất thu hồi 323,5m2 tại thửa số 81, tờ bản đồ số 5 của gia đình Ông để thực hiện nâng cấp tuyến đường ĐT 607.
- Sau khi nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Hứa Bồng, các cơ quan, tổ chức liên quan thống nhất Báo cáo kết quả xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Kết thúc buổi đối thoại, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì buổi đối thoại kết luận: Tại buổi đối thoại không phát sinh tình tiết mới liên quan đến nội dung khiếu nại; nội dung khiếu nại của ông Hứa Bồng yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn bồi thường, hỗ trợ theo giá đất quy định của Luật Đất đai năm 2013 đối với diện tích đất thu hồi 323,5m2 tại thửa số 81, tờ bản đồ số 5 của gia đình Ông là không đảm bảo cơ sở để xem xét giải quyết chấp nhận; báo cáo thẩm tra xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường là phù hợp với quy định của pháp luật; sau khi có Quyết định giải quyết của UBND tỉnh, nếu không thống nhất ông Bồng có quyền khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của pháp luật.

Kim Thanh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: