Bạn đang ở: Tin tức Môi trường

Dự án “Tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị nhằm giảm thiểu khí gây biến đổi khí hậu Việt Nam” tại thành phố Hội An

Email In PDF.

Chiều ngày 08/3/2019, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức tiếp, làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) và Liên đoàn các đô thị Canada (FCM) để bàn về việc thực hiện dự án "Tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị nhằm giảm thiểu khí gây biến đổi khí hậu Việt Nam" tại thành phố Hội An. Đoàn công tác do ông Ngô Trung Hải - Tổng thư ký ACVN làm trưởng đoàn và các chuyên gia, cán bộ quản lý của FCM. Về phía tỉnh Quảng Nam, đại diện tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cùng với Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Hội An.

Quang canh hop - Copy
Tại buổi làm việc, đại diện ACVN trình bày tổng quan về dự án. Dự án Tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị nhằm giảm thiểu khí gây biến đổi khí hậu Việt Nam hay gọi tắt là Dự án Quản lý chất thải rắn đô thị (VnSWM), nhận được sự tài trợ của Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada và thực thi bởi Liên đoàn Đô thị Canada (FCM) và Hiệp hội đô thị Việt Nam (ACVN). Dự án kéo dài 2,5 năm, hỗ trợ hai thành phố Bắc Giang và Hội An thí điểm sáng kiến nhằm giảm khí thải gây biến đổi khí hậu có thời gian tồn tại ngắn hạn trong khí quyển (như khí mêtan và các khí nhà kính khác sản sinh ra từ chất thải hữu cơ) thông qua tăng cường công tác quản lý chất thải rắn (QLCTR) đô thị. FCM và ACVN sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho các đô thị tham gia dự án (thông qua chuyên gia QLCTR Canada, cán bộ QLCTR của các đô thị Canada và chuyên gia QLCTR Việt Nam) giúp các đô thị đánh giá công tác QLCTR, xác định giải pháp, thiết kế các chương trình thí điểm và tìm kiếm đối tác. Hoạt động ở cấp quốc gia bao gồm các hoạt động liên quan đến chia sẻ kiến thức (xây dựng sổ tay lựa chọn kỹ thuật khí nhà kính và tổ chức tham quan thực địa các mô hình quản lý rác hữu cơ) và chính sách pháp lý QLCTR đô thị. Đối với thành phố Hội An, VnSWM sẽ hỗ trợ thành phố thực hiện 03 hợp phần: (i) Cải tạo bãi rác Cẩm Hà và kiểm soát/xử lý khí sản sinh tại bãi rác trong bối cảnh cải tạo khu vực này; (ii) Thí điểm chương trình minh chứng tăng cường phân loại tại nguồn, thu gom và sản xuất phân ủ hữu cơ và đánh giá/tăng cường phân loại tập trung và hệ thống sản xuất phân từ chất thải hữu cơ tại cơ sở xử lý của thành phố; (iii) Xây dựng chiến lược QLCTR đô thị nhằm định hướng cho việc ra quyết định trong tương lai.

Chup hinh luu niem - CopySau khi nghe đại diện ACVN trình bày tổng quan về dự án, ý kiến của các chuyên gia FCM và các thành viên tham gia dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận: Đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý và công tác truyền thông về QLCTR nên rất phù hợp và cần thiết đối với tỉnh Quảng Nam; 03 hợp phần của dự án đề xuất thực hiện tại thành phố Hội An có tính chất xử lý trước mắt và lâu dài đối với công tác QLCTR của thành phố Hội An. Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương để UBND thành phố Hội An tiếp nhận thực hiện dự án. Đề nghị UBND thành phố Hội An khẩn trương phối hợp hoàn thiện các thủ tục ký kết thỏa thuận. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan quản lý chuyên ngành) theo dõi, phối hợp thực hiện dự án tại thành phố Hội An để tham mưu quản lý./.

Hoàng Thị Kim Chung


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: