Hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2019

Email In PDF.

Sáng ngày 13/3/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Phòng TN&MT huyện Núi Thành và Hội nông dân huyện Núi Thành tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2019 và ra quân dọn vệ sinh môi trường tại biển Rạng thuộc xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

4
Ngày Nước thế giới năm 2019 có chủ đề "Water for all – Leaving no one behind" (Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau) hướng đến tuyên truyền, vận động về khả năng tiếp cận với nước sạch nhằm thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 6 (SDG6). Theo đó, tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng và điều này là rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của thế giới. Trong khi đó, "The Sun, the Earth and the Weather" (Mặt Trời, Trái Đất và Thời tiết) là chủ đề của Ngày Khí tượng thế giới năm 2019, nhằm góp phần nâng cao ý thức chủ động của toàn xã hội trước những tác động và diễn biến của mặt trời đến đời sống của nhân loại, chủ động bảo vệ sức khỏe và sinh kế, hạn chế đến mức thấp nhất những tác động của biến đổi khí hậu, khai thác nguồn năng lượng mặt trời góp phần hiệu quả trong công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

2 - Copy
Tại buổi ra quân, có khoảng 200 cán bộ, đoàn viên Chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường và nhân dân trên địa bàn huyện đã tham gia dọn vệ sinh môi trường tại biển Rạng với khoảng 2km bờ biển. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, chính quyền các cấp, cộng đồng dân cư về những thách thức của tài nguyên nước và vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Nguyễn Thị Sâm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: