Tình hình triển khai Nhà máy khí và đường ống dẫn khí của Dự án Cá Voi Xanh

Email In PDF.

Ngày 14/3/2019, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai tổ chức cuộc họp với Nhà đầu tư, các Sở ngành, đơn vị liên quan để nghe báo cáo về tình hình triển khai Nhà máy khí và đường ống dẫn khí của Dự án Cá Voi Xanh. Tham dự cuộc họp có đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai. Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Thăm dò và khai thác dầu khí Exxon Mobil Việt Nam, các thành viên của Tổ công tác hỗ trợ triển khai thực hiện nhóm dự án khí - điện và các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng, sản phẩm sau khi thành lập tại Quyết định số 14/QĐ-KTM ngày 15/02/2019 của Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai.
Sau khi nghe Công ty TNHH Thăm dò và khai thác dầu khí Exxon Mobil Việt Nam báo cáo tình hình triển khai Dự án cho đến thời điểm hiện tại, các khó khăn vướng mắc. Đồng thời ý kiến của Đại diện các Sở, ban ngành liên quan. Đồng chí Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai kết luận:
- UBND tỉnh Quảng Nam ủng hộ và tạo điều kiện để Công ty TNHH Thăm dò và khai thác dầu khí Exxon Mobil Việt Nam triển khai Dự án tại tỉnh. Tuy nhiên, Công ty phải tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành của địa phương, đồng thời cung cấp các thông tin, thông số kỹ thuật và các văn bản liên quan để tiến hành cho thuê đất theo qui định của Pháp luật.
- Về hành lang bảo vệ bờ biển, Công ty thống nhất theo Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo đồng thời tham khảo thêm dự thảo danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển để đề xuất khoảng lùi thích hợp.

Hoàng Yến

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: