Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Thông tư 01/2019/TT-BTNMT

Thông tư 01/2019/TT-BTNMT ngày 08/03/25019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ TNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: