Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Chỉ thị số 04/CT-UBND

Email In PDF.

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Bấm vào đây để tài toàn văn bản