Huyện Phước Sơn: Hưởng ứng Ngày nước Thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2019

Email In PDF.

Từ ngày 22-23/03/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phước Sơn phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao - Truyền thanh truyền hình huyện tổ chức tuyên truyền lưu động thông tin hưởng ứng Ngày nước Thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2019 trên địa bàn 07 xã, thị trấn (thị trấn Khâm Đức, 03 xã vùng trung và 03 xã vùng thấp). Thông qua tuyên truyền nhằm truyền tải thông tin về Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2019.

image001 - CopythúyNgày Nước thế giới năm 2019 với chủ đề: "Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau" hướng đến tuyên truyền, vận động về khả năng tiếp cận với nước sạch nhằm thực hiện mục tiêu phát triền bền vững và hướng đến các đối tượng ưu tiên tiếp cận nguồn nước an toàn, đảm bảo vệ sinh, gồm: phụ nữ, bà mẹ, trẻ em, người bản địa, thiểu số, người khuyết tật, người đồng tính, nước phục vụ trong sản xuất và vùng nông thôn,.... Việc tuyên truyền hướng đến kêu gọi mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư và từng cá nhân hãy tham gia bảo vệ nguồn nước, tăng khả năng tiếp cận với nước sạch nhằm thực hiện mục tiêu phát triền bền vững số 6 (các mục tiêu về nước đến năm 2030). Theo đó, tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng và là nền tảng quan trọng đối với sự phát triển bền vững của toàn thế giới.
Hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019 (23/3) với chủ đề "Mặt trời, Trái đất và Thời tiết" kêu gọi toàn xã hội nâng cao ý thức chủ động của trước những tác động và diễn biễn của mặt trời đến đời sống nhân loại, chủ động bảo vệ sức khỏe và sinh kế, hạn chế đến mức thấp nhất những tác động của biến đổi khí hậu, khai thác nguồn năng lượng mặt trời góp phần hiệu quả trong công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Nguyễn Thị Thúy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: