Hội nghị triển khai Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư

Email In PDF.

Trong 02 ngày 14-15/5/2019, Đảng ủy Khối các cơ quan Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 28-CT/TW và một số nội dung công tác xây dựng Đảng cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Tham dự Hội nghị về phía Đảng ủy Sở TN&MT có 06 đ/c Đảng ủy viên và 09 đ/c Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở TN&MT.

7242920dc6c1239f7ad0 - CopyTại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã báo cáo về thực trạng và các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng đảng viên, công tác phát triển đảng viên của Đảng ta theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"; Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị "Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng". Đồng thời, đồng chí cũng định hướng một số nội dung quan trọng khác về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối trong thời gian tới.
Sau Hội nghị quán triệt, cấp ủy cơ sở bám sát các Chỉ thị, Quy định của Đảng và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên để cụ thể hóa thành kế hoạch và triển khai thực hiện trong tổ chức đảng ở cấp mình.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo sự đồng thuận trong cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên, quần chúng đối với việc thực hiện chủ trương của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: