Hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

Email In PDF.

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Tham dự Hội nghị có các đ/c Lãnh đạo Tỉnh ủy – UBND tỉnh, các Sở - ngành địa phương trên toàn tỉnh.

408a8c94ba795f270668 - CopyTại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai các chuyên đề: Luật Quốc phòng năm 2018; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; Nghị định 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ban, ngành trung ương, địa phương; Nghị định 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế xã hội với quốc phòng; Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng.
Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã nắm vững các nội dung cơ bản liên quan của Luật Quốc phòng, làm cơ sở để triển khai thi hành Luật Quốc phòng bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả ở mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị./.

VPS


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: