Bàn giao chứng thư số và Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số

Email In PDF.

Trong 02 ngày 30-31/05/2019, Tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ Thông tin chủ trì tổ chức bàn giao chứng thư số, tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số trên phần mềm Q.Office. Thành phần gồm lãnh đạo, văn thư Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam phối hợp hướng dẫn.

a095de2bbea75bf902b6 - CopyNhằm mục đích triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các hoạt động cơ quan, đơn vị; bước đầu thực hiện văn bản điện tử có ký số liên thông 3 cấp trên phần mềm Q.Office. Tại buổi tập huấn, Trung tâm Công nghệ Thông tin đã bàn giao chứng thư số cho từng cá nhân và đơn vị đã đăng ký theo Công văn số 1147/STNMT-CNTT ngày 17/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam Về việc đăng ký thông tin đề nghị cấp chứng thư số cá nhân. Sở Thông tin và truyền thông đã tiến hành hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số online trên Q.Office V1.0 và phần mềm VSIGN-PDF.

Phương Thủy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: