Hội nghị trực tuyến về cải cách hành chính

Email In PDF.

Ngày 31/5/2019, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để công bố chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số Sẳn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin – Truyền thông (ICT index) và công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR index). Hội nghị do đ/c Lê Văn Dũng – Phó Bí thư tỉnh ủy, đ/c Trần Văn Tân – Phó chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.
Theo phân tích và đánh giá năm 2018, chỉ số PCI xếp thứ 7/63 (giữ thứ bậc), chỉ số PAPI năm 2018 thêm 02 chỉ số thành phần: quản trị môi trường và quản trị điện tử, xếp thứ 44/63 (giảm 17 bậc), chỉ số ICT index xếp thứ 41/63 (giảm 01 bậc), chỉ số PAR index xếp thứ 44/63 (tăng 08 bậc). Chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018 xếp vị thứ 10/20. Đặc biệt, năm 2018 là năm đầu tiên tỉnh Quảng Nam thực hiện đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các Sở, Ban, ngành và địa phương (DDCI), Sở Tài nguyên và Môi trường xếp vị thứ 11/19.

cong bo - Copy
Qua ý kiến phát biểu của các ngành, UBND cấp huyện, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Lê Văn Dũng – Phó Bí thư tỉnh ủy, đ/c Trần Văn Tân – Phó chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Cần nhận thức đúng về cải cách thủ tục hành chính, các vị thứ đối với chỉ số cải cách thủ tục hành chính là cơ sở để các ngành tự rà soát lại các nhiệm vụ, phát huy kết quả đạt được đồng thời khắc phục các yếu kém, điểm nghẽn; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính; tập trung thực hiện hạ tầng về công nghệ thông tin thống nhất, đồng bộ; từng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện, tuyên truyền về thực hiện cải cách thủ tục hành chính hướng dẫn tổ chức cá nhân ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đặc biệt là mức độ 3,4; rà soát thực hiện quy trình 4 bước tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình liên thông giữa các ngành; xây dựng quy trình ISO theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc việc công khai xin lỗi theo đúng tinh thần Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23.4.2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quý Tâm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: