Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Văn bản hợp nhất số 04/NĐHN-BNV

Email In PDF.

Văn bản hợp nhất số 04/NĐHN-BNV ngày 21/05/2019 của Bộ Nội Vụ hợp nhất Nghị định về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: