UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với các ngành liên quan về phương án đảm bảo hàng hải cảng Tam Hiệp

Email In PDF.

Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh làm việc với các ngành liên quan về phương án đảm bảo hàng hải cảng Tam Hiệp. Tham dự và chủ trị cuộc họp có đồng chí Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Lãnh đạo UBND huyện Núi Thành, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, Công ty TNHH MTV cảng Chu Lai - Trường Hải. Tuyến luồng vào cảng Kỳ Hà có chiều dài 11km, bao gồm 2 đoạn luồng. Tuyến luồng được đầu tư làm hai giai đoạn. Đến nay, các hạng mục của giai đoạn 1 đã hoàn thành, giai đoạn 2 chỉ đạt 30% so với thiết kế. Trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc như vướng các loại rớ trong phạm vi tuyến luồng hàng hải., vướng mắc trong công tác quản lý vận hành phao báo hiệu hàng hải....

64429227 291417621618505 2567354123234050048 nKết luận cuộc họp, đồng chí Huỳnh Khánh Toàn đề nghị UBND huyện Núi Thành sớm tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ thi công. Đồng thời, đề nghị Sở tài chính xem xét bố trí kinh phí để hỗ trợ 15 hộ dân trước đây chưa thống nhất nhận bồi thường giai đoạn 1, hiện nay đề nghị được nhận tiền để chi trả cho các hộ dân.

Nguyễn Hoàng Yến


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: