Hội nghị trực tuyến đánh giá 06 tháng đầu năm 2019

Email In PDF.

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố để đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì Hội nghị, với sự tham gia của đ/c Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành thuộc tỉnh.
Hội nghị đã đánh giá toàn diện công tác chỉ đạo điều hành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh với những kết quả đạt được, những nội dung chưa đạt, khó khăn, vướng mắc.

80c3e4494f9babc5f28a - CopySau khi nghe ý kiến thảo luận của các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố, phát biểu của lãnh đạo các Sở - ngành, cùng phát biểu chỉ đạo của đ/c Phan Việt Cường, phát biểu kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, địa phương đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm; tuy nhiên nhận định tình hình trong thời gian đến còn rất nhiều khó khăn, vì thế đòi hỏi cần phải phấn đấu hơn nữa trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, các mục tiêu đề ra; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu những nhiệm vụ lớn, cần làm ngay cho các ngành, địa phương; trong đó, yêu cầu Sở TN&MT cần tập trung hướng dẫn cho công tác tiêu hủy heo bệnh theo đúng các quy định, tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường; tập trung huy động lực lượng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tài nguyên khoáng sản, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác quản lý hiện trạng, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai; đồng thời chủ động chuẩn bị tốt các nội dung để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp sắp đến đảm bảo chất lượng, hiệu quả.../.

VPS


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: