UBND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi làm việc với Sở TN&MT về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong 06 tháng đầu năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì buổi làm việc với sự tham gia của ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính cùng tập thể lãnh đạo Sở TN&MT.

7a59dfa2ea1a0e44570b - CopyTại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở TN&MT đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành TN&MT trong thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh nhiều nội dung quan trọng.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, ý kiến phát biểu của ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kết luận: đề nghị Sở TN&MT tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy của Sở cho tinh gọn, hiệu quả hơn, rà soát tiêu chuẩn cán bộ để thực hiện công tác quy hoạch và bổ nhiệm; tập trung rà soát, tham mưu tốt các nội dung của công tác quản lý đất đai như sửa đổi Chỉ thị 06, hoàn thiện đo đạc 09 huyện miền núi; từng bước ứng dụng CNTT vào quản lý đất đai; kiểm soát chặt chẽ chất lượng ĐTM, tham mưu quản lý, xử lý phân loại rác thải ngay tại khu dân cư; quản lý chặt chẽ công tác khai thác khoáng sản, nhất là khai thác đất đồi, đất trang trại; từng bước nghiên cứu việc phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý, điều hành các lĩnh vực ngành.../.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: