Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ dân

Email In PDF.

Ngày 8/8/2019, tại cụm Công nghiệp Mỹ An 2, xã Đại Quang; Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Đại Lộc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Huỳnh Phùng đang sử dụng các thửa đất số 3 và 11, thuộc mảnh trích đo địa chính số 02-2017 (tờ bản đồ số 02), xã Đại Quang tại thôn Mỹ An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc do ông không chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các bước thủ tục để tiến hành cưỡng chế theo kế hoạch đề ra, hộ ông Huỳnh Phùng có ý kiến xin được chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất cho nhà nước theo quy định, mặt khác ông Huỳnh Phùng và con trai Huỳnh Văn Hải tự nguyện viết đơn xin được dừng việc cưỡng chế để chấp hành quyết định thu hồi đất của nhà nước và cam đoan không khiếu kiện, khiếu nại đối với các thửa đất thu hồi.

image003 - Copy quoc vietQua xem xét ý kiến và đơn của hộ ông huỳnh Phùng, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện hội ý và thống nhất dừng thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Huỳnh Phùng và lập biên bản dừng thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại hiện trường, đồng thời yêu cầu ông Huỳnh Phùng đến trụ sở UBND xã Đại Quang nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản trên đất (cây cối) theo phương án đã được UBND huyện phê duyệt; ngoài ra, ông Huỳnh Phùng thống nhất cam kết sáng ngày 12/8/2019 bàn giao mặt bằng các thửa đất thu hồi cho nhà nước.
Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã Đại Quang tiếp tục làm việc với hộ ông Huỳnh Phùng để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và giao, nhận mặt bằng theo đúng thời gian cam kết của ông Huỳnh Phùng.

Trần Duy Quốc Việt


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: