Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

45/2010/TTLT-BTC-BTNMT

Thông tư liên tịch 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính và Bộ TNMT Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

Bấm vào đây để download toàn văn