Sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân

Email In PDF.

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu và Đại tá Hứa Văn Tưởng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị với sự tham gia của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị thuộc tỉnh.

QPTD 9.2019Trong 10 năm qua, nền quốc phòng toàn dân của tỉnh Quảng Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng; trong đó 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự, chi ủy của chi bộ quân sự cấp xã đã phát huy tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, lực lượng dự bị động viên của tỉnh được xây dựng theo hướng "tinh, gọn, mạnh", sẵn sàng huy động khi có tình huống, công tác tuyển quân hàng năm luôn đạt chỉ tiêu giao, từ năm 2009 đến nay toàn tỉnh đã giao 30.330 thanh niên nhập ngũ, ...
Sau khi nghe tham luận của các Sở, ngành, địa phương, ý kiến của đại biểu dự Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kết luận: đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang cần quan tâm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, không ngừng củng cố "thế trận lòng dân", gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đặc biệt, cần quan tâm đến khu vực biên giới, khu vực dễ phát sinh điểm nóng nhằm ngăn chặn kẻ xấu lợi dụng, kích động, chống phá...
Dịp này, 24 tập thể và 24 cá nhân có thành tích trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 được UBND tỉnh tặng Bằng khen./.

Văn Phòng Sở


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: