Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III

Email In PDF.

Trong 02 ngày 26-27/9/2019, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III năm 2019 được tổ chức tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tham dự Đại hội có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hoàng Thị Hạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Võ Xuân Ca, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại biểu lãnh đạo huyện Đắc Chưng - tỉnh Sê Koong cùng 245 đại biểu đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

07ea72df6c648b3ad275
Quảng Nam là tỉnh có nhiều thành phần dân tộc anh em như Cơ tu, Cor, Giẻ triêng, Xê đăng... Trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương đã hình thành nên mối quan hệ khăng khít, gắn bó keo sơn. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa... Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III – năm 2019 là dịp để tổng kết công tác dân tộc trong 5 năm qua, qua đó khắc phục hạn chế, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện đường lối của Đảng và Nhà nước trong công tác dân tôc; tôn vinh những điển hình tiêu biểu. Đại hội lần này là diễn đàn giao lưu, trao đổi, thể hiện ý chí nguyện vọng của các dân tộc thiểu số, phát huy được tinh thân đoàn kết, trí tuệ dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh.
Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội các dân tộc thiểu số toàn quốc với 12 đại biểu chính thức./.

Văn Phòng Sở


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: