Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng ngành Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Trong 02 ngày 04-05/10/2019, tại thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng của ngành TN&MT năm 2019.

012d20ccaa964cc81587 - CopyCác đại biểu dự Hội nghị đã được nghe đại diện Ban Thi đua khen thưởng Trung ương giới thiệu các chính sách, định hướng mới về công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời đại diện Lãnh đạo Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền (Bộ TN&MT) cũng đã giới thiệu những điểm mới của Thông tư 21/2018/TT-BTNMT ngày 14/11/2018 quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành TN&MT; những điểm mới của Quyết định số 2218/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2019 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ TN&MT; hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BTNMT ngày 12/9/2019 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ IV năm 2020; đánh giá hoạt động các khối, Cụm thi đua của Ngành; đánh giá kết quả công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020 theo Kế hoạch 08/KH-BTNMT ngày 08/12/2016...
Hội nghị tập huấn lần này là cơ hội giúp đội ngũ lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các đơn vị thuộc ngành TN&MT nâng cao nhận thức, nắm rõ nội dung, yêu cầu của công tác thi đua khen thưởng, từ đó tăng cường trách nhiệm, triển khai thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng tại đơn vị trong thời gian sắp tới./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: