Ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Quốc gia thuộc KHCN phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển

Email In PDF.

Buổi tọa đàm do Sở KH-CN Quảng Nam phối hợp với Viện Địa lý tổ chức được giới khoa học, các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và các địa phương quan tâm, góp ý tâm huyết. Buổi tọa đàm đã thu hút giới khoa học, các nhà quản lý và địa phương tham gia góp ý. Về phía tỉnh Quảng Nam có ông Lê Trí Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng đại diện Lãnh đạo các Sở ban ngành liên quan.

Kết quả đề tài "Đánh giá các yếu tố thủy thạch động lực ảnh hưởng đến quá trình bồi tụ, xói lở vùng cửa sông, ven bờ từ tỉnh Quảng Nam đến Phú Yên trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng" đã chỉ ra rằng, tình trạng xói lở bờ biển, bồi lấp cửa sông dải ven biển từ Quảng Nam đến Phú Yên diễn ra nghiêm trọng, nhất là vùng bờ biển, cửa sông vùng Cửa Đại (Hội An) xảy ra trên chiều dài vài nghìn mét với tốc độ lên tới vài chục mét mỗi năm. Song song với xói lở là bồi lấp cửa sông, bồi lấp luồng lạch đang xảy ra với chiều hướng gia tăng cả về quy mô lẫn cường độ.
Tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên, quá trình xói lở diễn ra nhiều đoạn bờ biển ở hầu hết các tỉnh. Quảng Nam có chiều dài bờ biển 125km, có tới 18,9km bờ biển bị xói lở (chiếm 15% chiều dài bờ biển của tỉnh). Đặc biệt, gần đây, sự xuất hiện của đảo "khủng long" cách cửa biển Cửa Đại 2km đã gây khó khăn cho các phương tiện giao thông khi ra vào cửa cũng như quá trình tiêu thoát lũ ở hạ du sông Thu Bồn tốn nhiều nhân lực để nghiên cứu. Trên cơ sở xác định nguyên nhân, cơ chế, quy luật diễn biến của hiện tượng sạt lở và bồi tụ ở vùng Cửa Đại, TS. Đào Đình Châm và cộng sự đề xuất 2 phương án công trình bảo vệ bờ biển và 5 phương án công trình ổn định cửa sông vùng Cửa Đại phòng đảm bảo mục tiêu thoát lũ, phục vụ giao thông, phòng chống xói lở, bồi lấp Cửa Đại. Trong đó, công trình bảo vệ bờ biển có phương án 1 là đê phức hợp gồm kết cấu 1 là kè có tường bắt sóng, mỏ hàn, đê tách bờ kiểu bán nguyệt và kết cấu 2 là kè có bậc thang tiêu sóng, mỏ hàn khối bê tông, đê tách bờ khối Holquader. Hệ thống kè biển tại vùng Cửa Đại là tổ hợp gồm hệ thống tạo đường bờ ổn định, hệ thống đê tách bờ phá sóng từ xa, bảo vệ và ổn định bãi bồi nhằm bảo vệ bờ biển, ứng dụng tại khu vực phía bắc và nam Cửa Đại.

Về giải pháp phi công trình, TS. Đào Đình Châm đề xuất, cần điều chỉnh quy hoạch khai thác cát sỏi lòng sông, cửa sông, quy hoạch sử dụng đất, các bãi vật liệu xây dựng dọc bãi sông phải đảm bảo yêu cầu tiêu thoát lũ và phòng chống sạt lở. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, sắp xếp bố trí lại khu dân cư, lồng ghép nhiệm vụ phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình dự án khác. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn khai thác cát sỏi trái phép, kiểm tra các công trình xây dựng làm ảnh hưởng hoặc gây sạt lở bờ sông, bờ biển. Tích cực trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển. Nghiên cứu mô hình thực nghiệm, mô hình vật lý và áp dụng công nghệ mới trong xử lý xói lở bờ sông, bờ biển...

Hoàng Yến


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: