Hội thảo khai thác bảo vệ Tài nguyên và Môi trường biển

Email In PDF.

Ngày 12/11/2019, Học viện Chính trị Khu vực III phối hợp với Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ tổ chức Hội thảo Khoa học "Khai thác bảo vệ tài nguyên và Môi trường biển các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ". Tham dự Hội thảo có TS Vũ Anh Tuấn- Phó Giám đốc Học viện Hành chính Khu vực III, đại diện các nhà khoa học, các cơ quan quản lý trên địa bàn thành phố Đà nẵng và tỉnh Quảng Nam. Trong Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận những tài nguyên biển hiện có và thách thức đối với biển. Biển được nhìn nhận thế nào đối với người sử dụng - Ngư nghiệp, ngư dân, ngư trường! Về ngư nghiệp có nói đến sản xuất manh mún, đến trang thiết bị lạc hậu, đến đánh bắt thô sơ, và cũng đề cập đến cách tiếp cận ngư trường không hợp lý, ô nhiễm, khai thác cạn kiệt, và cũng đề cập đến ngư dân về mất mùa, về giá, về thu nhập !

76732209 726947247824025 6268520556811780096 n - Copy
Về sự gắn kết giữa Con người với biển.
Đây là hoạt động hợp tác khoa học thường niên giữa Học viện Chính trị khu vực III và Viện Khoa học Xã hội vùngTrung bộ, đồng thời là diễn đàn để các nhà khoa học của các tỉnh, thành phố vùng Trung bộ trao đổi và cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước, cho chính quyền các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách nhằm thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để từng bước đưa nước ta mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển.

Hoàng Yến