Bạn đang ở: Tin tức Khoáng sản

Nghị định 23/2020/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản