Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Đối thoại với bà Lê Thị Năng, trú tại thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, để xem xét, giải quyết khiếu nại

Email In PDF.

Ngày 07/5/2020, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND xã Tam Thanh tổ chức đối thoại với bà Lê Thị Năng, trú tại thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Qua gặp gỡ, đối thoại đã làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết đối với đơn khiếu nại.

2020 DT b  Nang 2Bà Lê Thị Năng khiếu nại Quyết định số 3822/QĐ-XPVPHC ngày 19/7/2019 của UBND TP Tam Kỳ về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Năng và Bà yêu cầu hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3822/QĐ- XPVPHC ngày 19/7/2019 của Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ. Sau khi nghe đại diện Sở TN&MT báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của hộ bà Lê Thị Năng, ý kiến tham gia của các ngành, đại diện UBND xã Tam Thanh, TP tam Kỳ thống nhất với báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của Sở TN&MT.
Bà Lê Thị Năng không thống nhất với báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của Sở Tài nguyên và Môi trường; tuy nhiên, tại buổi đối thoại bà Năng không cung cấp được các chứng cứ mới liên quan đến nội dung khiếu nại.
Kết luận buổi đối thoại, ông Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận: Không có cơ sở để giải quyết chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Năng.
Sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại của tỉnh, trường hợp bà Năng không thống nhất thì thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thị Thiết