Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Quyết định số 1757/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 01/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam năm 2020.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản