Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Tài nguyên nước

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
31 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 10 Tháng 12 2013 Nghị định 142/2013/NĐ-CP 5286
32 Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 5/11/2013 ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU ngày 27/8/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thứ sáu, 06 Tháng 12 2013 Quyết định số 3427/QĐ-UBND 2452
33 Thông tư 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/7/2013 của Bộ TNMT Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất. Thứ hai, 12 Tháng 8 2013 Thông tư 19/2013/TT-BTNMT 7661
34 Thông tư 17/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000. Thứ hai, 12 Tháng 8 2013 Thông tư 17/2013/TT-BTNMT 7912
35 Thông tư 16/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000. Thứ hai, 12 Tháng 8 2013 Thông tư 16/2013/TT-BTNMT 4370
36 Thông tư 15/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000. Thứ hai, 12 Tháng 8 2013 Thông tư 15/2013/TT-BTNMT 4312
37 Thông tư 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công thương Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện Thứ hai, 18 Tháng 3 2013 Thông tư 43/2012/TT-BCT 7258
38 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012. Thứ năm, 13 Tháng 9 2012 Luật số 17/2012/QH13 7927
39  Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012. Thứ năm, 23 Tháng 8 2012 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 65007
40 Thông tư 32/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa Thứ tư, 17 Tháng 8 2011 Thông tư 32/2011/TT-BTNMT 16682
 
Trang 4 trong tổng số 9
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 
  • Môi trường

  • Khoáng sản

  • Đất đai

  • .

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6902
Số lần xem bài viết : 30382630

Đang Online

 
Hiện có 119 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong