Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Tài nguyên nước

Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 29/12/2017 Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.

Bấm vào đây để sử dụng toàn văn bản

Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 22/12/2017 Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29/12/2017 Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 07/11/2017 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Trang 1 trong tổng số 16