Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Tài nguyên nước

Thông tư số 34/2018/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 34/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 154/QĐ-TCMT

Email In PDF.

Quyết định số 154/QĐ-TCMT ngày 15/02/2019 của Tổng cục Môi trường về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính toán sức chịu tải nguồn nước sông.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 173/QĐ-TTg

Email In PDF.

Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

ngày 28/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Email In PDF.

Nghị định số 01/VBHN – BTNMT ngày 28/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Nghị định số 114/2018/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 về quản lý oan toàn đập, hồ chứa nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Trang 1 trong tổng số 17