Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Tài nguyên nước

Thông tư 30/2011/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư 30/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất.

Thông tư 29/2011/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư 29/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa.

Quyết định 879/QĐ-TCMT

Email In PDF.

Quyết định 879/QĐ-TCMT ngày 01/7/2011 của Tổng cục Môi trường về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước

Quyết định 1287/QĐ-BTNMT

Email In PDF.

Quyết định 1287/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2011 Ban hành Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước theo mức tiền lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng

 

Quyết định 879/2011/QĐ-TCMT

Email In PDF.

Quyết định 879/QĐ-TCMT ngày 01 tháng 07 năm 2011 của Tổng cục Môi Trường về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước.

Bấm vào đây để download toàn văn

Trang 9 trong tổng số 17