Công nghệ thông tin

Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và định hướng phát triển kinh tế số trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0

Email In PDF.

Sáng ngày 22/11/2019, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo "Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và định hướng phát triển kinh tế số trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0". Tham dự gồm Lãnh đạo Bộ, ban ngành Trung ương, Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các Sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.
Hội thảo tập trung giới thiệu về Nghị quyết số số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 và giải pháp, định hướng triển khai Nghị quyết, khuyến nghị với chính quyền địa phương; thảo luận Báo cáo dự thảo Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 – 2025; Lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh - mối liên hệ phân cấp và phối hợp giữa các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế chia sẻ, kinh tế số trong Chiến lược quốc gia về 4.0, sự chủ động của địa phương; Kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới trong hỗ trợ các nước xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh; An toàn – an ninh thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn tỉnh... thông qua các phát biểu của lãnh đạo đến từ các Bộ, ban ngành Trung ương.

IMG 3822Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự Hội thảo, UBND tỉnh Quảng Nam kết luận, chỉ đạo các Sở, ban, ngành phải phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cụ thể: Đầu tư tương xứng điều kiện hạ tầng CNTT phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh; thực hiện hoàn thành việc xây dựng nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh và kết nối các hệ thống ứng dụng CNTT, cơ sở dữ liệu từ tỉnh đến cơ sở và kết nối với các hệ thống của Bộ ngành; nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng CNTT, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu đã triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp trong cơ quan Nhà nước của tỉnh; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ hiện thực hóa Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam.

CNTT

Hội nghị Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành TN&MT năm 2019

Email In PDF.

Ngày 11&12/10/2019, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ứng dụng Công nghệ thông tin ngành TN&MT năm 2019. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì, cùng với sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ KH&ĐT, Bộ Xây dựng, Ban Cơ yếu Chính phủ...; đại diện lãnh đạo Sở TN&MT 63 tỉnh, thành phố và các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trực thuộc Sở TN&MT.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đánh giá cao những nỗ lực của ngành trong ứng dụng CNTT. Tuy nhiên, cũng thẳng thắn chỉ ra những nội dung còn hạn chế như còn thiếu quy định pháp lý cho việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu; Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu còn chậm, không được sử dụng, cập nhật; Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn rất thấp...

image003 - CopyquancanhCác nội dung chính của Hội nghị gồm: Tổng kết, đánh giá công tác ứng dụng CNTT, triển khai Chính phủ điện tử TN&MT năm 2018-2019 và nhiệm vụ các năm tiếp theo; Hướng dẫn về công tác thông tin, dữ liệu TN&MT; Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT phiên bản 2.0; Hướng dẫn Khung kiến trúc ứng dụng CNTT tại các địa phương; Công tác đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông tin trên không gian mạng; Chuyển đổi số, các giải pháp công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngành TN&MT; Giới thiệu Đề án tổng thể cơ sở dữ liệu về đất đai quốc gia; Giới thiệu về xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu môi trường (quan trắc, đa dạng sinh học..); Giới thiệu Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý quốc gia; Giới thiệu về xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên nước; Giới thiệu Đề án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu TN&MT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành.
Hội nghị đã cùng nhau trao đổi, tọa đàm về tình hình, kinh nghiệm cũng như những vướng mắc trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử tại các Sở TN&MT, các đơn vị trực thuộc Bộ; các giải pháp công nghệ, trang thiết bị mới trong ứng dụng công nghệ thông tin... góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, cải cách hành chính.

Thanh Bình

Tập huấn về nhiệm vụ và nâng cao kỹ năng ứng cứu sự cố máy tính cho đội ngũ cán bộ an toàn thông tin

Email In PDF.

Ngày 30/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT) triển khai lớp Đào tạo nghiệp vụ cho đội ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh năm 2019 nhằm phổ biến chức năng, nhiệm vụ và nâng cao kỹ năng ứng cứu sự cố máy tính cho đội ngũ cán bộ An toàn thông tin của tỉnh Quảng Nam. Đến dự khai mạc có bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, đại diện Lãnh đạoTrung tâm ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT), cùng hơn 90 cán bộ phụ trách CNTT tại các cơ quan Đảng, chính quyền cấp tỉnh và huyện, các Sở - Ban - Ngành trong toàn tỉnh Quảng Nam.

h5 - CopyTại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên trình bày giới thiệu Quyết định 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Đội ứng cứu sự cố máy tính tỉnh Quảng Nam theo quyết định số 1692/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 10/6/2019; Giới thiệu tổng quan về an toàn thông tin đối với hệ thống; An toàn thông tin đối với hệ thống mạng; các thiết bị đầu cuối; mã độc, phần mềm độc hại; xử lý sự cố virus máy tính; giải pháp an toàn thông tin hiện nay, giả lập tình huống mất an toàn thông tin và đào tạo kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin trong tình huống giả lập cho cán bộ chuyên trách CNTT của tỉnh.
Với mong muốn chương trình đào tạo cung cấp các kiến thức tổng quan về an toàn, bảo mật thông tin, xử lý sự cố máy tính, giúp cho cán bộ phụ trách CNTT có thể xử lý sự cố mạng, an ninh mạng, sự cố máy tính tại đơn vị mình, cũng như phối hợp với cán bộ kỹ thuật của Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT) trong việc cung cấp thông tin về tình hình mất an toàn thông tin tại đơn vị và địa phương. Ngoài ra các học viên còn có những trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc bảo mật, an toàn thông tin tại đơn vị. Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 02 ngày: ngày 30/9/2019 và 01/10/2019).

Thế Dũng

Bàn giao chứng thư số và Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số

Email In PDF.

Trong 02 ngày 30-31/05/2019, Tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ Thông tin chủ trì tổ chức bàn giao chứng thư số, tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số trên phần mềm Q.Office. Thành phần gồm lãnh đạo, văn thư Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam phối hợp hướng dẫn.

a095de2bbea75bf902b6 - CopyNhằm mục đích triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các hoạt động cơ quan, đơn vị; bước đầu thực hiện văn bản điện tử có ký số liên thông 3 cấp trên phần mềm Q.Office. Tại buổi tập huấn, Trung tâm Công nghệ Thông tin đã bàn giao chứng thư số cho từng cá nhân và đơn vị đã đăng ký theo Công văn số 1147/STNMT-CNTT ngày 17/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam Về việc đăng ký thông tin đề nghị cấp chứng thư số cá nhân. Sở Thông tin và truyền thông đã tiến hành hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số online trên Q.Office V1.0 và phần mềm VSIGN-PDF.

Phương Thủy

Trang 1 trong tổng số 13