Công nghệ thông tin

Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) trong quản lý Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Chiều ngày 24/5/2018, tại Hội trường Khách sạn Bàn Thạch, Số 10 Bạch Đằng, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT tổ chức buổi Hội thảo "Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) trong quản lý TN&MT tỉnh Quảng Nam". Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Sở đ/c Nguyễn Viễn Giám đốc Sở chủ trì, đ/c Nguyễn Văn Thọ Phó Giám đốc Sở; UBND tỉnh; UBND 18 huyện, thị xã, thành phố; Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh: Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Phòng TN&MT 18 huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc Sở .

IMG 2250 - CopyHội thảo "Ứng dụng Hệ thống Thông tin địa lý GIS trong quản lý TN&MT" với sự góp mặt của các đơn vị tài trợ cũng là những công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp những giải pháp về công nghệ thông tin địa lý (GIS), giải pháp bảo mật hệ thống, phần mềm: Công ty TNHH Việt Nam – Đan Mạch VidaGIS; Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý EK; Công ty tư vấn giải pháp CNTT Toàn Cầu Xanh, Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt chi nhánh TP. Đà Nẵng; Công ty TNHH FixCom; Công ty TNHH đầu tư & phát triển công nghệ Nguyên Huy.

IMG 2265 - Copy
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề: Vai trò dữ liệu ngành TN&MT trong nghị định 73/2017/NĐ-CP Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT (Trung tâm CNTT TN&MT); Giải pháp GIS dùng chung trên nền thông tin địa lý cấp tỉnh phục vụ công khai, minh bạch thông tin đất đai và thông tin quy hoạch kế hoạch sử dụng đất góp phần nâng cao chỉ số PCI cấp tỉnh (Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý EK); Giải pháp ứng dụng GIS trong quản lý dữ liệu TN&MT (Công ty Vida GIS); Tham luận hệ thống thông tin quản lý môi trường Quảng Nam (Công ty Toàn Cầu Xanh); Tham luận cập nhật, tích hợp CSDL nền địa lý trên cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám (Công ty Fixcom); Tham luận về tăng cường an toàn thông tin trong trao đổi và chia sẻ thông tin dữ liệu TN&MT (Công ty Lạc Việt).
Hội thảo cũng đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Nguyễn Viễn; ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong công tác quản lý TN&MT, đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, khắc phục các hạn chế rào cản của việc triển khai ứng dụng GIS nhằm quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu TN&MT đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả.

Lê Phước Thanh Bình

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin trong ngành TN&MT

Email In PDF.

Ngày 26/01/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở TN&MT Thành phố HCM tổ chức Hội thảo Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin trong ngành TN&MT với sự tham gia của các cơ quan ban, ngành thành phố và 25 Sở TN&MT khu vực phía Nam.

DSC 9144 1 - Copy
Tại Hội thảo các tham luận được trao đổi chia sẻ với lượng thông tin đa dạng tạo nền tảng định hướng ứng dụng CNTT trong ngành TN&MT bao gồm: Định hướng Ứng dụng CNTT trong ngành TN&MT - Ông Nguyễn Bảo Trung Cục phó Cục Thông tin và Dữ liệu TN&MT; Định hướng về vai trò dữ liệu TN&MT trong việc xây dựng thành phố HCM trở thành đô thị thông minh - Ông Dương Anh Đức Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông thành phố HCM; Hạ tầng CNTT và Trung tâm dữ liệu thế hệ mới – Ông Đoàn Nguyên Lãm Công ty Cisco Việt Nam; Định hướng Kiến trúc tổng thể CNTT ngành TN&MT thành phố HCM – Ông Bùi Hồng Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT thành phố HCM; Nền tảng Arcgis Enterprise trong quản lý TN&MT – Ông Nguyễn Viết Cường Công ty ERSI Việt Nam; Tăng cường ATTT trong trao đổi chia sẻ thông tin dữ liệu TN&MT- Ông Trịnh Ngọc Minh Công ty Cisco Việt Nam; Hệ thống thông tin đất đai hướng tới đô thị thông minh – Ông Nguyễn Tất Thắng – Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS.

Xuân Nguyễn

Nghị định mới về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường

Email In PDF.

Ngày 14/6/2017, Chính phủ đã ban hành số Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thay thế Nghị định 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017.

 mg 6107 resize-14 19 56 006 1
Nghị định này quy định việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám, tài nguyên môi trường biển và hải đảo (thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường); cơ chế phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Nghị định được áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có hoạt động thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Nghị định, thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phải là các thông tin, dữ liệu được thu nhận và lưu trữ theo đúng quy định. Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường gồm thông tin, dữ liệu về: Đất đai; tài nguyên nước; địa chất và khoáng sản; môi trường; khí tượng thuỷ văn; đo đạc và bản đồ; tài nguyên môi trường biển và hải đảo; biến đổi khí hậu; viễn thám.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có hoạt động thu thập, quản lý , khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định gồm 08 chương, 33 điều, quy định các những nguyên tắc chung trong công tác thu thập, tổ chức lưu trữ, bảo quản, liên thông, tích hợp, khai thác, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo quy định, bảo đảm phù hợp với thực tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ, thiết thực tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

So với Nghị định 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ, Nghị định số 73/2017/NĐ-CP có nhiều điểm mới quan trọng.

Thứ nhất là, đối tượng của Nghị định bao gồm thông tin, dữ liệu các lĩnh vực về tài nguyên và môi trường trong bối cảnh thông tin dữ liệu về tài nguyên và môi trường hiện nay chủ yếu là dạng số, được quản lý, lưu trữ trên môi trường điện tử. Khối lượng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường ngày càng lớn, nhu cầu sử dụng thông tin, dữ liệu của xã hội ngày càng tăng.

Thứ hai là, Nghị định quy định cơ chế tập hợp đầy đủ nhất, quản lý thống nhất tất cả các thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường hiện có của các cơ quan nhà nước (các bộ, ngành, địa phương) và các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước. Đồng thời khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia vào việc tạo lập, thu thập, cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo hướng xã hội hóa.

Thứ ba là, tổ chức, quản lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường gồm các nội dung về bảo quản, lưu giữ và tu bổ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; sao lưu, phục hồi thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Thứ tư là, tạo những điều kiện cung cấp, sử dụng thuận lợi, dễ dàng nhằm khai thác hiệu quả nhất nguồn thông tin dữ liệu, sử dụng lao động quá khứ, tiết kiệm chung cho xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ năm là, Nghị định cũng bổ sung mới các nội dung nguyên tắc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường giữa các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; kết nối, tích hợp thông tin, số liệu quan trắc tài nguyên và môi trường trên môi trường điện tử.

Đặc biệt, Nghị định quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành có thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân cấp tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường; bổ sung mới nội dung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thu thập thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường; Quy định rõ nội dung quyền sở hữu trí tuệ đối với thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và bảo hộ sở hữu trí tuệ đối thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, bảo đảm quản lý có hiệu quả việc cung cấp và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, giúp quản lý chất lượng nguồn thông tin, dữ liệu, tránh thất thoát kinh phí khai thác thông tin, dữ liệu.

Nghị định số 73/2017/NĐ-CP là quy định pháp luật nâng cao vai trò, giá trị của thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, vị thế của ngành tài nguyên và môi trường đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và an sinh xã hội trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chi tiết nội dung Nghị định tại đây

Nguồn (CTTĐT)

Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT

Email In PDF.

Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Giao lưu trực tuyến giữa Bộ, các Sở TN&MT với nhân dân và doanh nghiệp tại địa phương năm 2016

Email In PDF.

Ngày 07/11/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức giao lưu trực tuyến giữa Bộ, các Sở TN&MT với nhân dân và doanh nghiệp về công tác quản lý tài nguyên và môi trường tại địa phương năm 2016 với Chủ đề: "Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp". Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và ngành tài nguyên và môi trường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

IMG 0935

Nội dung đợt giao lưu nhằm trao đổi thông tin, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập của người dân và các doanh nghiệp về quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân và doanh nghiệp; giải quyết tốt những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai công việc tại Sở TN&MT. Đồng thời, giúp Bộ TN&MT xây dựng, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật quản lý nhà nước về các lĩnh vực của ngành.

Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận và trả lời: 04 câu hỏi. Trong đó lĩnh vực Đất đai: 03 câu, lĩnh vực Tài nguyên nước 01 câu.
Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ TN&MT và đã đạt kết quả tốt, giải quyết được các vướng mắc của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xuân Trường

Trang 1 trong tổng số 11