Bạn đang ở: Công đoàn -- Thanh niên

Hoạt động chung

Bộ TN&MT thực hiện Kế hoạch 5 năm (2011 – 2015): Tăng thu ngân sách, triển khai tốt các kế hoạch đề ra

Email In PDF.

Sáng 25/11, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 5 năm (2011- 2015) của ngành TNMT và góp ý xây dựng cho Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Các Thứ trưởng và lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ cùng dự.

toan canh tin lien
Kế hoạch 5 năm (2011 – 2015) được ngành TN&MT thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và nước ta nói riêng có nhiều thay đổi, diễn biến phức tạp, khó lường. Những ảnh hưởng, tác động sâu sắc của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã gây nên khó khăn cho việc triển khai nhiệm vụ trong kế hoạch thuộc Bộ. Nguồn ngân sách Nhà nước chi cho Bộ TN&MT không đáp ứng được nhu cầu đề ra, trong đó chi ngân sách các nguồn sự nghiệp đạt 59,9%, chi đầu tư phát triển đạt 46,44% so với nhu cầu.
Mặc dù không được bố trí đủ ngân sách nhưng việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản theo định hướng kế hoạch 5 năm qua vẫn được Bộ TN&MT triển khai đồng bộ và đạt kết quả khá. Trong đó, về xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật, chiến lược, quy hoạch về quản lý TNMT đã được thực hiện tốt.
Cụ thể, tính đến tháng 6 năm 2014 đã ban hành 231 văn bản bao gồm Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư và Thông tư liên tịch. Đặc biệt đã xây dựng được các bộ luật quan trọng như Luật tài nguyên nước, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi...đã tạo được cơ sở pháp lý quan trọng, giải quyết cơ bản những vấn đề bức xúc trong quản lý, sử dụng tài nguyên, ngăn ngừa, phòng chống, khắc phục quy thoái ô nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học...
Đồng thời vấn đề cải cách hành chính đã được đẩy mạnh với việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Bộ ban hành Chương trình Tổng thể cải cách hành chính. Hàng năm, Bộ TNMT đã xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch cải cách hành chính và giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện cụ thể theo đúng quy trình hoạt động của đơn vị mình. Theo đó, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến và đạt được một số kết quả tích cực, đáng khích lệ. Đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng giảm các bước, quy trình xử lý công việc, công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, đẩy mạnh việc phân cấp quản lý về tài chính, góp phần sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đảm bảo tỷ lệ tích lũy hợp ý cho đầu tư phát triển.
Đã thực hiện tốt các kế hoạch về kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường nguồn nhân lực ngành TNMT; Đầu tư và xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ công tác quản lý TNMT; Công tác điều tra cơ bản được duy trì thường xuyên, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng hiệu quả và bảo vệ môi trường; Năng lực, trình độ tiềm lực KHCN của ngành TNMT phát triển theo hướng chính quy, hiện đại; Công tác thanh kiểm tra được tiến hành thường xuyên, đã có sự kết hợp hiệu quả giữa Trung ương và địa phương trong ngành TNMT; Hợp tác quốc tế song phương; hội nhập kinh tế trong các lĩnh vực của ngành TNMT được mở rộng, đẩy mạnh; hệ thống chỉ tiêu thống kê được xây dựng và từng bước hoàn thiện.
Thu chi ngân sách cũng có bước chuyển tích cực khi tổng thu ngân sách nhà nước của Bộ TN&MT giai đoạn này đạt 2.323.374 triệu đồng gồm thu lệ phí, thu sự nghiệp. Nguồn thu năm sau luôn cao hơn năm trước do từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng thêm nguồn thu mới hợp lý như: phí thẩm định đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia, thu tiền sử dụng số liệu thông tin kết quả thăm dò địa chất, thu tiền cấp quyền khai thác khoản sản. Tổng chi từ các nguồn thu này là 494.837 triệu đồng và nộp ngân sách nhà nước là 1.828.573 triệu đồng.
Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Trần Quý Kiên trình bày kế hoạch 5 năm tiếp theo (2016 – 2020) ngành TNMT để báo cáo Bộ trưởng và lấy ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc.
Theo đó, kế hoạch hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó BĐKH, đồng thời ngăn ngừa và xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường; góp phần phát triển bền vững ngành TNMT, nâng cao chất lượng môi trường sống, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, trật tự an ninh xã hội.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, Vụ Kế hoạch dự trù sẽ tăng nguồn thu ngân sách dự kiến giai đoạn 2016 – 2020 là 6.927.185 triệu đồng, tăng so với giai đoạn 2011- 2015 là 289% chủ yếu dự kiến tăng thu từ nguồn tiền cấp quyền khai thác khoảng sản. Tổng dự chi từ các nguồn thu này là 615.361 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước là 6.311.824 triệu đồng, tăng so với giai đoạn 2011 – 2015 là 345%.
Tổng dự toán chi ngân sách nhà nước dự kiến là 27.515.518 triệu đồng tăng so với giai đoạn 2011 – 2015 là 186% trong đó chi thường xuyên là 19.198.718 triệu đồng, tăng 179%, chi đầu tư phát triển là 8.316.800 triệu đồng tăng 234%.

Phát biểu tại buổi làm việc Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, bài bản của công tác kế hoạch, bám sát mục tiêu quản lý Nhà nước của Bộ; đồng thời Bộ trưởng cho rằng cần cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong việc thực hiện cải cách hành chính và hoàn thiện các văn bản pháp luật làm cơ sở triển khai tốt kế hoạch trong giai đoạn tới. Trong dự toán chi ngân sách cho giai đoạn tiếp theo, cần chủ động đưa vào khoản chi cho điều tra cơ bản ngành địa chất bởi giai đoạn 2016 – 2020 nguồn thu từ việc thu tiền cấp quyền khai thác mỏ khá lớn. Ngoài ra, sắp tới Chính phủ có thể sẽ không còn đưa các điểm nóng ô nhiễm vào Chương trình mục tiêu quốc gia, chính vì vậy, Tổng cục môi trường cũng phải cân đối đề xuất nguồn kinh phí để giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, cấp bách, thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TNMT; đồng thời, Bộ trưởng cũng lưu ý Cục Khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu là đơn vị sẽ được cấp kinh phí nhiều nhất trong giai đoạn tới để đầu tư và duy trì, vận hành các trạm quan trắc, mạng lưới khí tượng cần xác định rõ những vấn đề ưu tiên để không đầu tư dàn trải, vận hành tốt, hiệu quả hệ thống đã được đầu tư....

Nguồn monre.gov.vn

Tập huấn về công tác thống kê khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng ngày 14/11/2014, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Thông tin KH&CN-Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn Triển khai công tác thống kê về KH&CN. Thành phần tham dự gồm Ông Phạm Ngọc Sinh-PGĐ Sở KH&CN chủ trì, TS.Lê Xuân Định-Cục trưởng Cục Thống kê khoa học quốc gia cùng các đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác thống kê KH&CN của các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan trong tỉnh làm công tác thống kê.

pt 07.55.20
Tại buổi tập huấn các đại biểu tham dự đã được nghe TS. Lê Xuân Định phổ biến một số nội dung chính của Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin KH&CN; Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc thực hiện công tác báo cáo thống kê và điều tra thống kê về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ. Thông qua buổi tập huấn đã trang bị cho các đại biểu hiểu hơn về những thông tin cơ bản nhất về công tác thống kê KH&CN, giúp công tác thống kê KH&CN trên địa bàn tỉnh ngày công khai, minh bạch, chính xác, hiệu quả, kịp thời, đầy đủ phát huy được hết tỉnh hiệu quả của nó; đưa ra được những vấn đề căn bản về công tác thống kê KH&CN để triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phương Thủy

Ban KTNS - HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Chiều ngày 12/11/2014, đoàn công tác Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung liên quan đến lĩnh vực ngành, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa VIII. Tham dự buổi làm việc có ông Trần Kim Hùng – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Võ Hồng – Trưởng ban KTNS, HĐND tỉnh cùng các thành viên của Ban KTNS – HĐND tỉnh khóa VIII.

ptIMG 7409
Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện giá các loại đất năm 2014, phương án xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020; danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của tỉnh; kết quả thực hiện trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực ngành; một số khó khăn, vướng mắc cùng với kiến nghị của Sở đối với tỉnh; các thành viên Ban KTNS – HĐND tỉnh đã đánh giá cao những chuẩn bị của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014 đồng thời yêu cầu đơn vị tập trung chuẩn bị tốt những nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12 sắp tới./.

Hồng Sơn

Quy chế phối hợp liên quan đến thủ tục hành chính

Email In PDF.

Ngày 06/11/2014, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3512/QĐ-UBND về ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; giao Sở Tư pháp Quảng Nam là đầu mối tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị thông qua trực tiếp hoặc bằng văn bản, điện thoại, thư điện tử. Sở Tư pháp có trách nhiệm chuyển bằng văn bản đến Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố nội dung phản ánh, kiến nghị về hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cán bộ, công chức – viên chức.
Cùng ngày, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3515/QĐ-UBND về quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; theo đó quy định thẩm quyền công bố thủ tục hành chính là UBND tỉnh. Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND xã thì các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh chủ trì dự thảo nội dung thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, sau đó lấy ý kiến tham gia của UBND cấp huyện. Ngoài ra, quy chế đã quy định về hình thức và nội dung quyết định công bố thủ tục hành chính; quy trình xây dựng, ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính; các yêu cầu về niêm yết; chế độ báo cáo thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính...

Tào Qúy Tâm

UBND tỉnh họp thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII

Email In PDF.

Sáng nay 6/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì cuộc họp thông qua các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa VIII.

IMG 3888

Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Đình Tùng, Huỳnh Khánh Toàn, Nguyễn Chín cùng đại diện Thường trực HÐND tỉnh, Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Các nội dung đưa ra thảo luận tại cuộc họp, gồm: Điều chỉnh nghị quyết số 191/2011/NQ-HĐND ngày 20/4/2011 về nâng mức hỗ trợ 70% nguồn vốn ngân sách tỉnh để đối ứng thực hiện công tác GPMB các dự án ODA trên địa bàn thành phố Tam Kỳ; Phân bổ biên chế hành chính và quyết định biên chế sự nghiệp tỉnh năm 2015; Thủ tục công nhận xã Tân Hiệp, thành phố Hội An và xã Tam Hải, huyện Núi Thành là xã đảo; Quy định mức chi thực hiện dự án hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quy định mức thu và mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định tại Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị hành chính cấp xã được công nhận là xã đảo phải đáp ứng đủ 02 tiêu chí: "Có diện tích tự nhiên là đảo theo quy định tại Điều 19 Luật biển Việt Nam năm 2012; có người dân định cư hoặc lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo" và đáp ứng 01 trong 03 điều kiện "Là đơn vị hành chính cấp xã thuộc đơn vị hành chính cấp huyện đã được công nhận là huyện đảo; có toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã ở trên đảo; có một phần diện tích tự nhiên là đảo ở trên biển (xã có đảo ở trên biển) và trên đảo có người dân định cư hoặt lực lượng vũ trang đóng quân". Đối chiếu với quy định trên của Thủ tướng Chính phủ, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An và xã Tam Hải, huyện Núi Thành có đủ các tiêu chí, điều kiện để công nhận là xã đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo dự thảo Quy định mức chi hỗ trợ và phụ cấp cho người làm công tác phổ cập giáo dục các cấp, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trên địa bàn tỉnh, sẽ chi hỗ trợ cho người tham gia hoạt động huy động, vận động học sinh ra lớp phổ cập; chi thắp sáng đối với lớp học phổ cập ban đêm, xóa mù chữ, mức chi 40.000 đồng/lớp/tháng theo thời gian thực học; chi mua hồ sơ, sổ sách, ấn phẩm theo dõi quá trình học tập; chi hỗ trợ mua văn phòng phẩm cho giáo viên, mức chi 200.000 đồng/lớp/năm học; chi hỗ trợ hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi đến phổ cập giáo dục trung học cơ sở cấp huyện, thành phố, mức chi 500.000 đồng/tháng; xã, phường, thị trấn, mức chi 300.000 đồng/tháng hỗ trợ 12 tháng/năm; chi phụ cấp cho người làm công tác xóa mù chữ, phổ cập.

Đối với Quy định mức thu và mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh, sẽ thu 60.000 đồng/học sinh/kỳ thi. Việc miễn, giảm mức thu phí thi nghề phổ thông được thực hiện theo quy định hiện hành. Mức chi thực hiện định mức chi tại cột kỳ thi khác cấp tỉnh theo Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục và đào tạo.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu cơ bản thống nhất với các nội dung trên, đồng thời đề nghị các đơn vị chủ trì iếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa các nội dung cho phù hợp với điều kiện thực tế, sớm hoàn thiện để trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII.

Nguồn: quangnam.gov.vn

Trang 1 trong tổng số 56