Bạn đang ở: Công đoàn -- Thanh niên

Hoạt động chung

Tập huấn về công tác thống kê khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng ngày 14/11/2014, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Thông tin KH&CN-Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn Triển khai công tác thống kê về KH&CN. Thành phần tham dự gồm Ông Phạm Ngọc Sinh-PGĐ Sở KH&CN chủ trì, TS.Lê Xuân Định-Cục trưởng Cục Thống kê khoa học quốc gia cùng các đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác thống kê KH&CN của các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan trong tỉnh làm công tác thống kê.

pt 07.55.20
Tại buổi tập huấn các đại biểu tham dự đã được nghe TS. Lê Xuân Định phổ biến một số nội dung chính của Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin KH&CN; Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc thực hiện công tác báo cáo thống kê và điều tra thống kê về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ. Thông qua buổi tập huấn đã trang bị cho các đại biểu hiểu hơn về những thông tin cơ bản nhất về công tác thống kê KH&CN, giúp công tác thống kê KH&CN trên địa bàn tỉnh ngày công khai, minh bạch, chính xác, hiệu quả, kịp thời, đầy đủ phát huy được hết tỉnh hiệu quả của nó; đưa ra được những vấn đề căn bản về công tác thống kê KH&CN để triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phương Thủy

Ban KTNS - HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Chiều ngày 12/11/2014, đoàn công tác Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung liên quan đến lĩnh vực ngành, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa VIII. Tham dự buổi làm việc có ông Trần Kim Hùng – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Võ Hồng – Trưởng ban KTNS, HĐND tỉnh cùng các thành viên của Ban KTNS – HĐND tỉnh khóa VIII.

ptIMG 7409
Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện giá các loại đất năm 2014, phương án xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020; danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của tỉnh; kết quả thực hiện trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực ngành; một số khó khăn, vướng mắc cùng với kiến nghị của Sở đối với tỉnh; các thành viên Ban KTNS – HĐND tỉnh đã đánh giá cao những chuẩn bị của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014 đồng thời yêu cầu đơn vị tập trung chuẩn bị tốt những nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12 sắp tới./.

Hồng Sơn

Quy chế phối hợp liên quan đến thủ tục hành chính

Email In PDF.

Ngày 06/11/2014, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3512/QĐ-UBND về ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; giao Sở Tư pháp Quảng Nam là đầu mối tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị thông qua trực tiếp hoặc bằng văn bản, điện thoại, thư điện tử. Sở Tư pháp có trách nhiệm chuyển bằng văn bản đến Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố nội dung phản ánh, kiến nghị về hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cán bộ, công chức – viên chức.
Cùng ngày, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3515/QĐ-UBND về quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; theo đó quy định thẩm quyền công bố thủ tục hành chính là UBND tỉnh. Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND xã thì các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh chủ trì dự thảo nội dung thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, sau đó lấy ý kiến tham gia của UBND cấp huyện. Ngoài ra, quy chế đã quy định về hình thức và nội dung quyết định công bố thủ tục hành chính; quy trình xây dựng, ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính; các yêu cầu về niêm yết; chế độ báo cáo thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính...

Tào Qúy Tâm

UBND tỉnh họp thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII

Email In PDF.

Sáng nay 6/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì cuộc họp thông qua các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa VIII.

IMG 3888

Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Đình Tùng, Huỳnh Khánh Toàn, Nguyễn Chín cùng đại diện Thường trực HÐND tỉnh, Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Các nội dung đưa ra thảo luận tại cuộc họp, gồm: Điều chỉnh nghị quyết số 191/2011/NQ-HĐND ngày 20/4/2011 về nâng mức hỗ trợ 70% nguồn vốn ngân sách tỉnh để đối ứng thực hiện công tác GPMB các dự án ODA trên địa bàn thành phố Tam Kỳ; Phân bổ biên chế hành chính và quyết định biên chế sự nghiệp tỉnh năm 2015; Thủ tục công nhận xã Tân Hiệp, thành phố Hội An và xã Tam Hải, huyện Núi Thành là xã đảo; Quy định mức chi thực hiện dự án hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quy định mức thu và mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định tại Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị hành chính cấp xã được công nhận là xã đảo phải đáp ứng đủ 02 tiêu chí: "Có diện tích tự nhiên là đảo theo quy định tại Điều 19 Luật biển Việt Nam năm 2012; có người dân định cư hoặc lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo" và đáp ứng 01 trong 03 điều kiện "Là đơn vị hành chính cấp xã thuộc đơn vị hành chính cấp huyện đã được công nhận là huyện đảo; có toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã ở trên đảo; có một phần diện tích tự nhiên là đảo ở trên biển (xã có đảo ở trên biển) và trên đảo có người dân định cư hoặt lực lượng vũ trang đóng quân". Đối chiếu với quy định trên của Thủ tướng Chính phủ, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An và xã Tam Hải, huyện Núi Thành có đủ các tiêu chí, điều kiện để công nhận là xã đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo dự thảo Quy định mức chi hỗ trợ và phụ cấp cho người làm công tác phổ cập giáo dục các cấp, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trên địa bàn tỉnh, sẽ chi hỗ trợ cho người tham gia hoạt động huy động, vận động học sinh ra lớp phổ cập; chi thắp sáng đối với lớp học phổ cập ban đêm, xóa mù chữ, mức chi 40.000 đồng/lớp/tháng theo thời gian thực học; chi mua hồ sơ, sổ sách, ấn phẩm theo dõi quá trình học tập; chi hỗ trợ mua văn phòng phẩm cho giáo viên, mức chi 200.000 đồng/lớp/năm học; chi hỗ trợ hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi đến phổ cập giáo dục trung học cơ sở cấp huyện, thành phố, mức chi 500.000 đồng/tháng; xã, phường, thị trấn, mức chi 300.000 đồng/tháng hỗ trợ 12 tháng/năm; chi phụ cấp cho người làm công tác xóa mù chữ, phổ cập.

Đối với Quy định mức thu và mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh, sẽ thu 60.000 đồng/học sinh/kỳ thi. Việc miễn, giảm mức thu phí thi nghề phổ thông được thực hiện theo quy định hiện hành. Mức chi thực hiện định mức chi tại cột kỳ thi khác cấp tỉnh theo Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục và đào tạo.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu cơ bản thống nhất với các nội dung trên, đồng thời đề nghị các đơn vị chủ trì iếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa các nội dung cho phù hợp với điều kiện thực tế, sớm hoàn thiện để trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII.

Nguồn: quangnam.gov.vn

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Sáng ngày 04/11/2014, Lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Sở TN&MT để nghe báo cáo về tình hình xây dựng Bảng giá đất năm 2015, giá đất tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, một số vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành,... Đ/c Huỳnh Khánh Toàn - PCT UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp, tham gia buổi làm việc có đ/c Trần Đình Tùng – PCT UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành có liên quan, Lãnh đạo các huyện Núi Thành, Đại Lộc, Điện Bàn cùng Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT.

hsDSCN0613
Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Sở TN&MT báo cáo tình hình xây dựng Bảng giá đất năm 2015, giá đất tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và báo cáo một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực ngành đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét giải quyết. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, BQL Khu KTM Chu Lai, Cục Thuế, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện Núi Thành, Đại Lộc trao đổi các ý kiến có liên quan cùng ý kiến phát biểu của đ/c Trần Đình Tùng, đ/c Huỳnh Khánh Toàn kết luận một số vấn đề liên quan Sở TN&MT cần tập trung thực hiện trong thời gian đến:
1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Bảng giá đất năm 2015 để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới (tháng 12/2014).
2. Nghiên cứu và triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến công tác BT, HT&TĐC, công tác QH-KH sử dụng đất phù hợp với Luật đất đai năm 2013.
3. Quan tâm thực hiện các Dự án liên quan đến lĩnh vực ngành, thực hiện kiểm toán và quyết toán dự án hoàn thành kịp thời.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã đề nghị Sở TN&MT thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường, thanh tra TN&MT, nghiên cứu làm việc với Sở Tài chính về vấn đề cho Trung tâm Kỹ thuật TN&MT và Trung tâm Quan trắc & Phân tích môi trường mua xe ô tô từ nguồn quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị để phục vụ công tác chuyên môn, .../.

Hồng Sơn

Trang 1 trong tổng số 56