Bạn đang ở: Công đoàn -- Thanh niên

Hoạt động chung

UBND tỉnh làm việc với huyện Thăng Bình

Email In PDF.

Chiều 31/8/2015, UBND tỉnh làm việc với huyện Thăng Bình về tình hình thực hiện công tác 8 tháng đầu năm 2015 và giải quyết các khó khăn vướng mắc của huyện để giúp huyện hoàn thành kế hoạch năm 2015. Chủ trì buổi làm việc có Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND Trần Đình Tùng, tham dự có các Sở, ngành: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,... Về phía huyện Thăng Bình có Bí thư huyện ủy, TT UBND, các ban ngành cùa huyện.
Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2015, các khó khăn, vướng mắc và các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm, trong đó có đề xuất UBND tỉnh giải quyết một số nội dung; ý kiến tham gia của các Sở, ban, ngành của tỉnh, ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng; Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kết luận một số nội dung liên quan đến ngành TN&MT như sau:
- Huyện Thăng Bình phải biến nội dung Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ mới thành công tốt đẹp thành những nội dung, kế hoạch cụ thể của từng năm để lãnh đạo chính quyền, mặt trận và các đoàn thể cùng thực hiện đạt yêu cầu, trong đó cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, đô thị (phải làm tốt công tác quản lý hiện trạng về đất đai phục vụ phát triển KT - XH trên địa bàn theo quy định), củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ của huyện, nhất là cấp cơ sở, phải quản lý được theo quy định;
- Huyện phải lo quy hoạch tổng thể đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tạo điều kiện để thu hút đầu tư theo kế hoạch hàng năm gắn với kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt;
- Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm: đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua huyện,... tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. Làm tốt công tác giải quyết các kiến nghị, khiếu nại trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
- Thống nhất hỗ trợ cho huyện 50% số tiền thu được từ nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đất đồi) phát sinh trên địa bàn huyện;
- Thống nhất cho thu hồi và chuyển mục đích sử dụng 4,7ha đất lúa sang đất ở (khai thác quỹ đất) tại xã Bình Hải do ảnh hưởng của đường cứu hộ, cứu nạn, UBND tỉnh đã có công văn số 650/UBND-KTTH ngày 11/2/2015 hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng nhưng người dân vẫn không thống nhất;
- Các cơ quan của tỉnh quan tâm, hỗ trợ huyện Thăng Bình thực hiện các nội dung liên quan./.

Hà Thanh

Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ III: Phong trào thi đua tạo sức lan tỏa và động lực phát triển mạnh mẽ

Email In PDF.

1Trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015), lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sáng ngày 25/8 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ III nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng của ngành TN&MT trong giai đoạn 2011-2015; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2016-2020; đồng thời Đại hội cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của toàn ngành trong 5 năm qua. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, là ngày hội biểu dương những thành tích đạt được của các phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành.

DSC 8861 resizeĐến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Về phía Bộ TN&MT có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ TN&MT; đồng chí Mai Ái Trực, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư đảng ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT; các đồng chí Nguyễn Thái Lai, Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hoa, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT; các đồng chí nguyên Lãnh đạo Bộ TN&MT. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các Bộ, Ban, ngành trong Khối thi đua Kinh tế Bộ ngành Trung ương, các cơ quan đoàn thể ở Trung ương; các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng đại diện cho các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở TN&MT trên cả nước. Đại hội cũng chào đón 80 đại biểu là điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015, đại diện cho hàng ngàn cán bộ công chức, viên chức, người lao động của ngành TN&MT

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Các phong trào thi đua đã thực sự là động lực, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên phạm vi cả nước

Lịch sử hào hùng của dân tộc đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đưa dân tộc ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập tự do và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Thực hiện "Lời kêu gọi Thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", "Càng khó khăn thì càng phải thi đua", kể từ khi thành lập cho đến nay, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ TN&MT đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của toàn ngành. Công tác thi đua, khen thưởng đã trở thành động lực, thúc đẩy toàn Ngành luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước.

DSC 8875 resize 1Phát biểu khai mạc tại Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TN&MT đã nêu rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Bộ đã nghiêm túc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; Kết luận số 83-KL/TW của Ban Bí thư về "Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến"; Chỉ thị số 725/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Bộ cũng đã ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Các cấp, các ngành, các đoàn thể và các địa phương trong cả nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành TN&MT đã hăng hái thi đua trên các lĩnh vực công tác, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững đất nước.

"Qua 5 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến tích cực, chuyển đổi quyết liệt cơ chế nặng về bao cấp, "xin-cho" sang cơ chế thị trường, qua đó đã có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế đất nước và thu ngân sách của quốc gia. Tính trong cả giai đoạn 2011-2015, nguồn thu từ đất ước đạt trên 300 nghìn tỷ đồng, thu từ khoáng sản trên 2,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,3% tổng thu ngân sách nhà nước. Riêng 6 tháng đầu năm 2015, ngành khai khoáng tăng 6,3% đóng góp 1,4 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của cả nước; thu từ đất đạt trên 19,2 nghìn tỷ đồng bằng 5,64% tổng thu ngân sách nhà nước" - Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh.

DSC 8903 resizeBáo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phương hướng thực hiện giai đoạn 2016-2020, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TN&MT cũng khẳng định: "Công tác thi đua, khen thưởng của ngành TN&MT giai đoạn 2011 – 2015 đã có những chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt được nhiều kết quả tích cực so với giai đoạn trước".

Các phong trào thi đua trong toàn ngành "Cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới"; "Cùng cả nước chung sức, đồng lòng, chia sẻ trách nhiệm và thi đua giành thắng lợi"; "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm"; "Kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ"; các phong trào thi đua do Bộ phát động "Thực hiện thành công Chiến lược phát triển ngành TN&MT thời kỳ 2011-2015"; "Chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Bộ TN&MT"; "Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc"; "Hướng về Trường Sa thân yêu"; "Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính"; "Chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ III và các ngày lễ lớn trong năm 2015"; các phong trào thi đua do các địa phương, các Sở TN&MT phát động như: "Thi đua trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"; "Chung tay vì Trường Sa thân yêu"; "Dân vận khéo"; "Vì môi trường xanh, sạch, đẹp"; "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thi đua xây dựng nghị quyết trung ương"; "Ngư dân bám biển"; hay các phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới (22/3), Ngày Nước thế giới, (23/3), Ngày Môi trường thế Giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (07/6)... đã thực sự là động lực, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TN&MT trên phạm vi cả nước. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân là gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực quản lý TN&MT.
Toàn ngành đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp kịp thời, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; kiện toàn cơ bản tổ chức, bộ máy của ngành từ Trung ương tới địa phương; chú trọng đào tạo nhân lực đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của ngành; đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu công tác quản lý TN&MT, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về TN&MT phát hiện và khắc phục được nhiều vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước của ngành,...
Với những kết quả nổi bật mà ngành TN&MT đạt được từ năm 2011 đến nay, đã có 77 tập thể, cá nhân được vinh danh là những tấm gương tiêu biểu xuất sắc điển hình cho toàn ngành; 10 cá nhân được công nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 200 tập thể, cá nhân được trao tặng Huân chương các loại; 244 tập thể, cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 48 tập thể được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; 245 tập thể được nhận Cờ Thi đua của Bộ TN&MT; 690 cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành TN&MT; 5.156 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT.

DSC 8880 resize

Tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn ngành tài nguyên và môi trường

Để tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước và những thành tựu đã đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đề nghị toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT tiếp tục đoàn kết, trí tuệ, đổi mới; có các phong trào thi đua yêu nước mang tính đột phá; động viên mọi nguồn lực, tạo sự chuyển biến trong toàn ngành, tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của ngành giai đoạn 2016-2020, trước mắt là hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2015 và giai đoạn 2011-2015, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
"Mặc dù trước mắt còn nhiều khó khăn, thử thách, song tôi tin tưởng rằng: Tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được; từ những bài học kinh nghiệm thực tiễn, quyết tâm khắc phục những tồn tại; đẩy mạnh các phong trào thi đua, động viên cùng hướng về mục tiêu chung, chắc chắn ngành TN&MT sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, xứng đáng với niềm tin và trọng trách được Đảng và Nhà nước, nhân dân giao phó" - Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang khẳng định.

DSC 8959 resizePhát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà ngành TN&MT đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Các phong trào thi đua đã luôn được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể quần chúng; sự chủ động tích cực của từng đơn vị và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nên luôn được duy trì thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với thực tiễn.

Trong giai đoạn 2016-2020, để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục là động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển ngành TN&MT, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng của Bộ TN&MT đã đề ra, gắn chặt với các lĩnh vực quản lý của Bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành TN&MT cần quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng trọng tâm như sau:
Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TN&MT về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; chính sách của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.
Hai là, đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Phong trào toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ biên giới, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc"; các phong trào đền ơn đáp nghĩa,... Nội dung các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành TN&MT và của từng đơn vị. Hàng năm, cùng với việc tổ chức phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp tình hình thực tiễn.
Ba là, tiếp tục nghiên cứu, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn và phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Tăng cường việc học tập, giao lưu giữa các đơn vị. Chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng cho các tập thể nhỏ và những người trực tiếp lao động. Thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến.
Bốn là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hành công vụ; không ngừng chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thực hiên tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể là một khối đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.
"Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng đặt ra cho chúng ta những cơ hội và thách thức mới, đòi hỏi mỗi chúng ta càng thấm nhuần lời dạy của Bác "Càng khó khăn thì càng phải thi đua", "người người thi đua", "ngành ngành thi đua" để góp sức lực, trí tuệ và tài năng của mình, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tôi tin tưởng rằng, phát huy truyền thống thi đua yêu nước và những thành tích đã đạt được trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phong trào thi đua yêu nước ngành TN&MT giai đoạn 2016 – 2020 sẽ có bước phát triển vượt bậc, giành nhiều kết quả to lớn hơn nữa để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh" – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Tại Đại hội, thay mặt Đảng, Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển, hai tập thể: Vụ Kế hoạch (Bộ TN&MT), Trung tâm Điều tra, đánh giá tài nguyên đất (Tổng cục Quản lý đất đai) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2010-2014, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể xuất sắc của ngành TN&MT. Các đồng chí Thứ trưởng: Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hoa đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 77 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc là điển hình tiên tiến của ngành, giai đoạn 2011-2015.
Cũng tại Đại hội, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với chủ đề "Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2016-2020, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Một số hình ảnh tại Đại hội:

DSC 8973

DSC 8966 resize

DSC 8981 resize

DSC 9016 resize

Nguồn: www.monre.gov.vn

Triển khai công tác chuẩn bị thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Phát triển Quỹ đất một cấp

Email In PDF.

Chiều ngày 12/8/2015, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuyển giao nguyên trạng, chuẩn bị thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Phát triển Quỹ đất một cấp với sự đồng chủ trì của ông Huỳnh Khánh Toàn – PCT Thường trực UBND tỉnh và ông Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở TN&MT. Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; đại diện Lãnh đạo UBND, Trưởng phòng: TN&MT, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch; Giám đốc Văn phòng ĐKQSD đất, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố.

Copy of DSCN0444Sau khi nghe ông Lưu Tấn Lại – PGĐ Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về chuyển giao nguyên trạng Văn phòng ĐKQSD đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố về Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng bàn giao nguyên trạng Văn phòng ĐKQSD đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố về Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao đổi, hướng dẫn một số nội dung, cách thức triển khai thực hiện kiểm kê, bàn giao và ổn định tổ chức để đi vào hoạt động Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Phát triển Quỹ đất một cấp khi thành lập.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu, đóng góp về những khó khăn, vướng mắc, những nội dung cần hoàn thiện trong quá trình chuyển giao nguyên trạng, thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Phát triển Quỹ đất một cấp, đồng thời Lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng ĐKQSD đất Quảng Nam và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam đã trao đổi, giải đáp một số ý kiến, phát biểu của các đại biểu.
Kết luận Hội nghị, ông Huỳnh Khánh Toàn nhấn mạnh một số nội dung quan trọng như sau:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan hoàn thành các biểu mẫu gửi cho UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan để điền thông tin; khi tiến hành kiểm tra bàn giao, nếu số liệu tốt, không có khó khăn vướng mắc thì tổ chức bàn giao ngay sau khi thông tin được cung cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Về cơ sở vật chất, nhân lực: đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc bàn giao đảm bảo theo "nguyên trạng" để hoạt động của 02 đơn vị này hoạt động có hiệu quả.
+ Về chức năng nhiệm vụ: tất cả nội dung thuộc về chức năng, nhiệm vụ của 02 đơn vị trên đều phải được bản giao về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
+ Sở Tài chính xem xét được tiếp tục cấp kinh phí chi thường xuyên cho toàn bộ công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế hưởng lương từ ngân sách (kể cả các lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế) của các cấp được ổn định trong một thời gian nhất định (kể từ khi thành lập).
+ UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý vào Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 02 đơn vị nêu trên./.

Hồng Sơn

Gặp mặt giao lưu ngành TN&MT các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, thành phố Tam Kỳ

Email In PDF.

Chiều ngày 07/8/2015, tại huyện Bắc Trà My đã tổ chức buổi giao lưu, gặp mặt thân mật giữa cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My và thành phố Tam Kỳ.
Buổi gặp mặt là cơ hội để tất cả cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT 03 huyện được tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; cũng chính là dịp để tăng cường mối quan hệ trong công tác và tình cảm của những người làm công tác TN&MT. Buổi giao lưu còn diễn ra giao hữu cầu lông với các nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đôi nam lãnh đạo (giao hữu vòng tròn) và giao lưu văn nghệ.

Copy of IMG 2948Trong không khí nồng ấm, tình cảm hơn 70 cán bộ cùng có chung mục đích phấn đấu vì sự phát triển của ngành TN&MT đã có những hoạt động hết sức ý nghĩa. Bên cạnh đó, buổi gặp mặt còn vinh dự đón tiếp sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo các huyện – là nguồn phấn khởi cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong buổi giao lưu.
Mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều buổi giao lưu, gặp mặt không chỉ giữa ngành TN&MT của Nam Trà My, Bắc Trà My và thành phố Tam Kỳ mà còn giữa tất cả 18 huyện, thị, thành phố của tỉnh Quảng Nam.

Ánh Minh

Đánh giá kết quả Kỳ họp thứ 14, chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII

Email In PDF.

Sáng ngày 11/08/2015, tại HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp liên tịch Đánh giá kết quả Kỳ họp thứ 14, chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII do đ/c Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đ/c Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

FullSizeRendeddr 1Sau khi nghe HĐND tỉnh báo cáo Nội dung liên tịch đánh giá kết quả Kỳ họp thứ 14, chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII, các đại biểu dự họp tham gia thảo luận, ý kiến phát biểu của đ/c Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh, Đ/c Nguyễn Ngọc Quang – Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận một số nội dung liên quan đến ngành TN&MT cần tập trung:
- Khẩn trương chuẩn bị nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm giai đoạn 2016-2020;
- Lập danh mục công trình thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện, thành phố, thị xã;
- Tập trung giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến Sở TN&MT từ đầu nhiệm kỳ đến nay, báo cáo HĐND tỉnh Kỳ họp thứ 15;
- Phối hợp chuẩn bị nội dung báo cáo HĐND tỉnh về quy hoạch do Bộ TN&MT công bố các điểm phân bố nhỏ lẻ về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Điều chỉnh bổ sung quy hoạch vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh./.

Trang 1 trong tổng số 73