Bạn đang ở: Công đoàn -- Thanh niên

Hoạt động chung

Phòng Tài nguyên và Môi trường: Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 Cụm thi đua đồng bằng

Email In PDF.

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-CTĐ ngày 16/3/2016 của Cụm thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện đồng bằng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cụm thi đua; sáng ngày 03/8/2016, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn, các đơn vị trong Cụm thi đua đồng bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Về tham dự hội nghị có ông Nguyễn Viễn - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện VP Sở TN&MT, cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên của 09 Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố thuộc Cụm thi đua đồng bằng: Điện Bàn; Thăng Bình; Đại Lộc; Hội An; Duy Xuyên; Quế Sơn; Phú Ninh; Tam Kỳ và Núi Thành.

a

Trong buổi hội nghị, các thành viên trong Cụm thi đua đồng bằng đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn về công tác quản lý tài nguyên và môi trường ở các lĩnh vực: quản lý đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, biển hải đảo trong 6 tháng đầu năm 2016; đồng thời trao đổi, thảo luận, đề xuất các biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Viễn đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời góp ý, trao đổi các nội dung liên quan mà các thành viên trong cụm đã phát biểu. Qua đó đề nghị Cụm tiếp tục phát huy và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Phạm Ngọc Thắng

Tiên Phước tổ chức hội nghị trực báo, tập huấn công tác tài nguyên và môi trường

Email In PDF.

Sáng ngày 28/7/2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực báo cán bộ địa chính-xây dựng, môi trường cấp xã nhằm sơ kết công tác quản lý tài nguyên môi trường 6 tháng đầu năm, kịp thời giải quyết những tồn tại, vướng mắc các địa phương đang gặp khó khăn, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự Hội nghị có đ/c Đoàn Văn Công – Phó trưởng phòng phụ trách – chủ trì, đ/c Ngô Thị Bích Khuyên – Phó trưởng phòng, cán bộ công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường và 32 cán bộ địa chính-xây dựng, môi trường 15 xã, thị trấn.

Nhân dịp này, Phòng TNMT Tiên Phước tổ chức trao Kỷ niệm chương của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 03 đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường.

03 đồng chí được Bộ TNMT tặng kỷ niệm chương

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Phòng TNMT đã tập trung giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp; triển khai kế hoạch sử dụng đất; tham mưu thu hồi đất 09 công trình với diện tích gần 90.000 m2, tổng kinh phí bồi thường trên 17 tỷ đồng; tham mưu phê duyệt giá đất cụ thể 02 dự án; tiếp nhận và giải quyết thủ tục đất đai 299 hồ sơ; thẩm định hồ sơ đo đạc địa chính 10 công trình; phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức 03 đợt kiểm tra về môi trường, nhắc nhở 07 cơ sở,  phát động 03 đợt ra quân dọn vệ sinh nơi công cộng, tham mưu xác nhận 06 hồ sơ môi trường; tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng các ngày lễ, kỷ niệm về môi trường; triển khai Phương án quản lý chất thải rắn và hướng dẫn xã thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để đạt và duy trì bền vững tiêu chí 17 NTM; tổ chức 4 đợt truy quét và hàng chục đợt kiểm tra, phá hủy 2 láng trại, 2 máy nổ và đẩy đuổi 5 người ra khỏi khu vực làm vàng trái phép; giải quyết 24 đơn tranh chấp, khiếu nại.

Sáu tháng cuối năm, ngành TNMT huyện tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Triển khai kế hoạch rà soát cấp GCN đất lâm nghiệp; tập trung cấp GCN lần đầu 3 xã (Tiên Lập, Tiên An, Tiên Hiệp), tăng cường các giải pháp quản lý đất công (đất 5%, đất nhà thôn, nhà đội cũ, đất HTX cũ,…) theo Công văn chỉ đạo của UBND huyện; UBND cấp xã xây dựng phương án quản lý đất được bàn giao cho UBND cấp xã quản lý trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện, tập trung tham mưu xử lý triệt để các hành vi vi phạm về đất đai, thực hiện lập thủ tục và đề nghị thu hồi đất các công trình, dự án trên địa bàn; rà soát, quản lý, sử dụng hiệu quả bảo đảm đúng mục đích đối với đất được nhà nước cho thuê trên địa bàn; giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân; thu hồi đất các công trình GPMB.

Tham mưu quản lý chặt chẽ các bãi cát sỏi trên địa bàn; kiểm tra xử lý dứt điểm các điểm khai thác khoáng sản trái phép.

Tiếp tục triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiểm tra, giám sát môi trường trả lời ý kiến cử tri; tập trung triển khai có hiệu quả Đề án quản lý chất thải rắn; tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cơ sở hạ tầng về bảo vệ môi trường.

Sau hội nghị trực báo, Phòng TNMT tổ chức tập huấn công tác quản lý môi trường, đất đai, giải quyết tranh chấp, khiếu nại nhằm cũng cố chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ địa chính-xây dựng và cán bộ môi trường cấp xã.

 Thái Hòa

Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2016 khối thi đua kinh tế ngành tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng ngày 22/7/2016, Sở Thông tin và Truyền thông – đơn vị Trưởng Khối thi đua, đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2016 của Khối thi đua Kinh tế ngành tỉnh Quảng Nam. Tham dự Hội nghị có sự tham gia của đại diện Ban TĐ-KT tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên phụ trách công tác TĐ-KT tại các Sở thành viên Khối thi đua.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, các thành viên trong Khối đã chủ động tham mưu với cấp ủy bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất để phát động phong trào thi đua sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua của các đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực, có nhiều đổi mới và sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua. Vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được khẳng định. Nội dung, mục tiêu thi đua ở các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong Khối vẫn còn những hạn chế như nội dung còn chưa phong phú; việc phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa nhiều; việc phối hợp và đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Khối chưa chủ động, thường xuyên.

Thi dua Khoi KTN

Các thành viên tham gia đã tích cực trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục, chỉnh sửa, bổ sung quy chế thi đua 2016, đồng thời xác định các nhiệm vụ chính cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016 cụ thể như sau:

-Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc;

- Tập trung tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành cơ chế, văn bản QPPL, đề án, đề tài đã đăng ký;

- Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh viên vững mạnh, tiên tiến, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, an ninh quốc phòng trong tình hình mới; tiếp tục quán triệt nội dung Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh;

- Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ CCHC, đơn giản hóa TTHC; xây dựng và duy trì hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008;

- Đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân trong phong trào người tốt việc tốt.

- Phát động các phong trào thi đua tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI.

Hải Tín

Cụm thi đua Phòng TN&MT các huyện miền núi: Sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2016

Email In PDF.

Sáng 15/7/2016, tại hội trường UBND huyện Tiên Phước, Cụm thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện miền núi tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2016. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phước Sơn - Cụm trưởng và đồng chí Đoàn Văn Công – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước – Cụm phó đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, còn có đồng chí Lê Trí Hiệu – Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, các trưởng, phó phòng và chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện miền núi.

Thi dua TPhuoc

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 của 09 Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện miền núi; trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới 2016 – 2020.

Đây là dịp để Phòng Tài nguyên và môi trường các huyện miền núi đánh giá những mặt làm được, những mặt còn tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và những nội dung đã ký kết giao ước thi đua năm 2016. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đảng bộ các huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Thái Hòa

Phát triển sản phẩm du lịch phía Nam tỉnh Quảng Nam 2017-2020

Email In PDF.

Ngày 05/7/2016 UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch để nghe báo cáo tình hình hoạt động du lịch thời gian qua, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và năm 2017; Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch khu vực phía Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020. Chủ trì Hội nghị đồng chí Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Quảng Nam, các phóng viên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Nam cùng tham dự.

Hội nghị đã nghe ông Đinh Văn Hài - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả hoạt động du lịch đến tháng 5/2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm 2016 và năm 2017; thông qua dự thảo Kế hoạch Phát triển sản phẩm du lịch khu vực phía Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020.

Sau khi nghe báo cáo kết quả đã đạt được và dự thảo Kế hoạch Phát triển sản phẩm du lịch, các thành viên Ban chỉ đạo đã kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư giúp đỡ các địa điểm được định hướng phát triển du lịch theo Kế hoạch về: Công tác quản bá du lịch, qui hoạch hạ tầng thông tin liên lạc, thành lập Trung tâm xúc tiến du lịch phía Nam của Tỉnh, đào ạo nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch tại các địa phương…

Untitled

Đồng chí Lê Văn Thanh PCT UBND tỉnh đánh giá cao thành quả đạt được của ngành du lịch tỉnh nhà. Trong năm 2015 ước đạt 3.850.000 lượt khách tham quan lưu trú, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2014, doanh thu năm 2015 ước đạt 2.570 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2014. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 6.039 tỷ đồng và 05 tháng đầu năm 2016 ước đạt 1.591.500 lượt khách, tăng 4,44% so với cùng kỳ năm 2015, doanh thu ước đạt 970 tỷ đồng, tăng 8,26% so với cùng kỳ 2015. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 2.279 tỷ đồng.

 Đối với Quảng Nam được đánh giá như một điểm đến du lịch an toàn, thân thiện với những sản phẩm du lịch có tính bền vững (du lịch văn hóa, du lịch sinh thái), du lịch Hội An đã hình thành thương hiệu với nhiều danh hiệu đã được bình chọn…, đồng chí Lê Văn Thanh khẳng định: Cần phải có Nhà tư vấn giúp cho Nhà quản lý về sản phẩm đưa ra quản bá về du lịch; đồng thời phải phù hợp với sản phẩm hiện có, không nên quảng bá lệch với thực tế; các ngành cần hỗ trợ để cùng phát triển; các huyện, thị xã, thành phố phải quan tâm phối hợp với các Nhà đầu tư để giải quyết về vốn, tái định cư, giải phóng mặt bằng… về định hướng kế hoạch Phát triển sản phẩm du lịch khu vực phía Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, cần tập trung đầu tư khai thác dựa trên cơ sở tiềm năng, thị trường mục tiêu của khu vực phía Nam tỉnh Quảng Nam, tạo điểm nhấn thu hút du khách tham quan du lịch; đề ra các giải pháp bổ sung về cơ sở hạ tầng, quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực để phát triển du lịch phía Nam của tỉnh theo hướng bền vững…/.

Trần Văn Anh

Trang 1 trong tổng số 83