Bạn đang ở: Công đoàn -- Thanh niên

Hoạt động chung

Hội nghị Công chức – Viên chức năm 2018

Email In PDF.

Được sự thống nhất của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Sở, chiều ngày 11/12/2017 Sở TN&MT tổ chức Hội nghị Công chức – Viên chức năm 2018. Tham dự Hội nghị có ông Hà Diện - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam cùng gần 40 công chức - người lao động Khối Văn phòng Sở và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.

46d9714b60128f4cd603 - CopySau khi nghe Báo cáo Tổng kết tình hình quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2017, Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản, các nguồn kinh phí năm 2017 và dự toán kinh phí năm 2018, Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018, Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 của Ban Thanh tra nhân dân; Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến tham gia góp ý, phát biểu của công chức – viên chức và người lao động của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở đã đề nghị CC-VC và người lao động toàn Sở phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017 để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018. Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết để tổ chức thực hiện trong năm 2018./.

Hồng Sơn

Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua khen thưởng năm 2017 của Cụm Thi đua số V - Bộ TN&MT

Email In PDF.

Chiều ngày 08/12/2017, tại thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2017 của Cụm Thi đua số V – Bộ TN&MT. Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua khen thưởng – Bộ TN&MT, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác Thi đua khen thưởng của Sở TN&MT các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận.
Trong năm 2017, phong trào thi đua – khen thưởng của Cụm đã được duy trì và phát triển, có tác động tích cực đến tập thể, cá nhân CC-VC và người lao động của từng đơn vị, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm. Các đơn vị trong Cụm đã tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền quán triệt đầy đủ, sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng CC-VC và người lao động; triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua – khen thưởng tại từng đơn vị dựa trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, tiêu chuẩn, đảm bảo dân chủ, công khai, tránh khen thưởng tràn lan; chú trọng phát hiện những nhân tố điển hình để khen thưởng, nhân rộng, đảm bảo tính tiêu biểu, nêu gương;... Các đại biểu tham gia Hội nghị đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp cho công tác Thi đua khen thưởng của Cụm trong năm 2017 và những năm tiếp theo đổi mới và phát triển hơn.

f80c31585e06b158e817 - CopyTại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã thống nhất bình bầu đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ TN&MT tặng Cờ thi đua dẫn đầu Cụm năm 2017 cho Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng, đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ TN&MT tặng Bằng khen của Bộ TN&MT cho Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam và Sở TN&MT tỉnh Bình Định. Hội nghị cũng đã bầu Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam làm Cụm trưởng, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi làm Cụm phó để điều hành hoạt động của Cụm trong năm 2018./.

7b49dd2ab2745d2a0465 - Copy

Hồng Sơn

Hội nghị tập huấn công tác kê khai tài sản năm 2017

Email In PDF.

Sáng ngày 29/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn việc thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai, minh bạch tài sản cho 235 công chức – viên chức các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có nghĩa vụ kê khai, minh bạch tài sản.

KKTS 3.2017 - CopyHội nghị đã nghe đại diện Thanh tra tỉnh Quảng Nam quán triệt các văn bản của cấp trên có liên quan đến công tác kê khai, minh bạch tài sản, đặc biệt là hướng dẫn cụ thể việc kê khai tài sản theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; đồng thời tại Hội nghị tập huấn, Thanh tra tỉnh cũng đã giải đáp những vấn đề chưa rõ từ công chức – viên chức của Sở có liên quan đến công tác kê khai, minh bạch tài sản.
Qua Hội nghị tập huấn, tất cả công chức – viên chức các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có nghĩa vụ kê khai, minh bạch tài sản đã nâng cao nhận thức, nắm rõ các nội dung liên quan đến công tác kê khai, minh bạch tài sản để thực hiện tốt hơn trong đợt kê khai, minh bạch tài sản năm 2017 và những năm tiếp theo./.

Hồng Sơn

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2017

Email In PDF.

Ngày 01/11/2017, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017 do đồng chí Đinh Văn Thu Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí thành viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

UBND tinh hop thuong ky thang 11 nam 2017

Kết luận cuộc họp đ/c Đinh Văn Thu Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thống nhất đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017. Một số nội dung liên quan đến ngành TN&MT:
Đất đai: 1/ Tập trung, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và danh mục sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 để báo cáo UBND tỉnh xem xét trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX. . 2/- Dự án tổng thể XDHSĐC & CSDLĐĐ: Đối với 12 xã hoàn thiện khẩn trương kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, thanh toán, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 11/2017. Đối với 07 xã mới, rà soát kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh xem xét, nếu cần thiết có thể gia hạn thêm một thời gian để hoàn thành. 3/- Triển khai việc đăng ký cấp giấy đối với đất lâm nghiệp, ưu tiên đối với đất rừng phòng hộ ven biển để quản lý.
Khoáng sản: 1/Về kiến nghị của Đoàn kiểm toán chuyên ngành khoáng sản: Giao cho Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan ...giải trình. Đồng thới báo cáo UBND tỉnh xem xét thu hồi, hoặc dừng thực hiện các văn bản chỉ đạo có liên quan đến các nội dung kiến nghị của kiểm toán. 2/ Liên quan đến các dự án đã có chủ trương cho phép khảo sát, đánh giá, thăm dò khoáng sản... có sử dụng đất có rừng tự nhiên theo Thông báo sô 433/TB-UBND, ngày 26/10/2017 về không thực hiện chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang khai thác khoáng sản. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý.
Môi trường: 1/ Rà soát chủ trương cho phép cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng, vườn đồi, trang trại để lấy đất nguyên liệu. Phối hợp với Sở NN&PTNT để xử lý các tồn tại, vướng mắc đối với các công trình đã thực hiện. Có báo cáo UBND tỉnh để xem xét, dừng thực hiện chủ trương này. 2/ Việc thành lập Quỹ bảo vệ môi trường của tỉnh tại thời điểm này sẽ phát sinh bộ máy, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp nghiên cứu đề xuất. Trước mắt, chưa thành lập Quỹ BVMT của tỉnh, cho phép ký và nộp quỹ tại Quỹ BVMT VN theo khoản 2, điều 14, Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ TNMT.
Biển và Hải đảo: Tiếp tục phối hợp với Sở KH ĐT sớm trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện dự án: Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Nam.

Các nội dung liên quan khác: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung cải cách thủ tục hành chính, áp dụng trực tuyến mức độ 3,4; bảo vệ đề án vị trí việc làm, tập trung công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư để GPMB nhất là vùng Đông của tỉnh. Cho phép tách nội dung trích đo địa chính thửa đất trong bộ thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ&QSHN, TS trên đất . Sở TN&MT có quy trình hướng dẫn, báo cáo UBND tỉnh cho điều chỉnh theo thẩm quyền.

Tổ chức sinh hoạt Đêm Trung thu 2017 cho con CC-VC-NLĐ

Email In PDF.

Được sự thống nhất của Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở, tối ngày 04/10/2017 Công đoàn – Chi đoàn Sở TN&MT đã tổ chức Sinh hoạt vui Trung thu 2017 cho thiếu niên – nhi đồng con của CC-VC-NLĐ đang công tác tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
Với mong muốn mang đến cho thiếu niên nhi đồng con của CC-VC-NLĐ của Sở có một mùa Trung thu tràn ngập niềm vui và tiếng cười, Trung Thu năm nay, Công đoàn – Chi đoàn đã xây dựng và thiết kế ấn tượng bằng các chương trình đặc sắc như: tặng quà Trung thu, các tiết mục đơn ca cùng các trò chơi vui nhộn, múa lân, ...

IMG 9451

IMG 9505
Tổ chức tết Trung Thu cho con em CC-VC-NLĐ được tổ chức nhằm đem đến cho các cháu một Tết thiếu nhi ấm cúng, ý nghĩa, đồng thời kết nối các cháu gần gũi với nhau hơn. Đây là sân chơi bổ ích, khuyến khích các cháu thể hiện tài năng, năng khiếu của bản thân, giúp các cháu tự tin phát huy những tố chất này. Qua buổi sinh hoạt đã tạo cho các em có không khí vui chơi phấn khởi và giao lưu ca hát, tạo điều kiện cho các cháu quen thêm nhiều bạn mới, cũng như tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình CC-VC-NLĐ với cơ quan./.

Hồng Sơn

Trang 1 trong tổng số 92