Bạn đang ở: Công đoàn -- Thanh niên

Hoạt động chung

Trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và tổng kết phong trào thi đua năm 2014 của Cụm thi đua số V thuộc Bộ TN&MT

Email In PDF.

Ngày 19/12/2014, Sở TN&MT tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và tổng kết phong trào thi đua năm 2014 của Cụm thi đua số V thuộc Bộ TN&MT. Tham dự Hội nghị có các đại diện của các Sở thuộc cụm thi đua số V. Về phía Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, có ông Trần Thanh Hà - PGĐ Sở, đại diện Văn phòng Sở và Chi cục Biển và Hải đảo.

TINzeRender
Năm 2014, dưới sự điều hành của Sở TN&MT tỉnh Phú Yên – Cụm trưởng và Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa – Cụm phó, Cụm V đã phát động nhiều phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương. Hội nghị đã tổng kết những kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014 về công tác phát động các phong trào thi đua; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn trong các lĩnh vực chính của ngành; kết quả xây dựng các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và sáng kiến các mô hình, những cách làm mới.
Các đại biểu tham dự cũng trao đổi một số kinh nghiệm trong thực thi nhiệm vụ tại địa phương, những thuận lợi, khó khăn trong việc kiện toàn bộ máy tổ chức Văn phòng đăng ký đất đai; việc thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy các Sở TN&MT theo hướng dẫn Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thanh Hà đã nêu lên những thành tích đáng khích lệ của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam trong việc tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh xử lý các vi phạm về đất đai, môi trường, nước, khoáng sản...; giải quyết các vướng mắc về BT-GPMB-HTTĐC ở địa phương cơ bản được tháo gỡ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là dự án mở rộng Quốc lộ 1A và xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; triển khai tuyên truyền tích cực các văn bản pháp luật như Luật Đất đai, Luật Tài nguyên Nước, Luật khoáng sản... góp phần quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên.
Trên cơ sở tiêu chuẩn đăng ký từ đầu năm, các đại biểu đã thống nhất đề xuất Bộ TN&MT tặng cờ thi đua về thành tích xuất sắc Cụm thi đua số V năm 2014 cho Sở TNMT Phú Yên; đồng thời bầu Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa làm Cụm trưởng, Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận làm Cụm phó Cụm thi đua số V năm 2015.
Cùng thời gian này, Sở TN&MT tỉnh Phú Yên cũng đã tổ chức Hội thảo ứng dụng phần mềm Google Earth để thiết lập, quản lý tổng hợp và tra cứu nhanh thông tin về tài nguyên và môi trường biển và hải đảo. Việc ứng dụng phần mềm này có thể xây dựng được cơ sở dữ liệu cần thiết về các đối tượng địa lý phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; tra cứu nhanh các thông tin, cơ sở dữ liệu gắn với hình ảnh trên nền 3D; phần mềm còn có thể áp dụng các lĩnh vực quản lý khác của ngành như đất đai, môi trường, khoáng sản...

Hải Tín

TP Tam Kỳ tổ chức đánh giá công tác cải cách hành chính

Email In PDF.

Sáng 4/12, UBND TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2012 - 2014; bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

 CCHCCông tác CCHC trên địa bàn TP.Tam Kỳ được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả nội dung, lĩnh vực công việc theo chương trình kế hoạch đề ra. Đặc biệt, CCHC theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được nâng lên, tạo sự hài lòng cho tổ chức và công dân. Đến nay, 13/13 xã, phường trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" đúng quy trình. Nếu năm 2012, TP.Tam Kỳ tiếp nhận và giải quyết 21.931 hồ sơ trên các lĩnh vực, trong đó có 349 hồ sơ trễ hẹn thì đến năm 2014 đã tiếp nhận, giải quyết 23.089 hồ sơ và chỉ có 62 hồ sơ trễ hẹn. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Từ đầu năm 2014 đến nay đã có 16 cơ quan, đơn vị xây dựng mới trang/cổng thông tin điện tử; việc sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy qua phần mềm quản lý văn bản và trao đổi nội bộ Q-Office đạt hơn 80%.
Năm 2015, TP.Tam Kỳ đặt mục tiêu 100% xã, phường thực hiện "một cửa liên thông" trên lĩnh vực đất đai, xây dựng; hơn 90% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan chuyên môn và UBND xã, phường được thực hiện trên mạng điện tử; 100% cơ quan chuyên môn có trang/cổng thông tin điện tử...

Nguyễn Trịnh Nhân

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20 (khóa XX)

Email In PDF.

Thực hiện Quy chế làm việc và căn cứ Chương trình công tác năm 2014 của Tỉnh ủy (khóa XX), sáng nay 2/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2014; thảo luận ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Tỉnh ủy.

IMG 3954st

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Phước Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể; đồng chí Bí thư các huyện, thành ủy; đảng ủy trực thuộc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, hội nghị lần này nhằm tổng kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền trong việc thực hiện các chỉ tiêu, Nghị quyết của Tỉnh ủy đã đề ra. Các đại biểu tham dự hội nghị cần chú trọng việc đánh giá toàn diện các mặt kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong năm 2014, đồng thời rút ra những kinh nghiệm, bàn những giải pháp trong việc định hướng, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, xây dựng Đảng trong năm 2015. Đồng thời, đồng chí đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 98-KL/TW của Ban Bí thư về công tác phi chính phủ nước ngoài.

Tiếp đó, đồng chí Lê Phước Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2014 và dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Trong năm 2014, với những thuận lợi, cơ hội từ sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế trong nước và thế giới cùng với quyết tâm chính trị của các cấp, các ngành nên việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế giữ được tốc độ tăng trưởng khá so với mức bình quân của cả nước; môi trường đầu tư có nhiều cải thiện. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. An ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được chú trọng và đẩy mạnh trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Hội nghị cũng đã thảo luận về các chỉ tiêu kế hoạch trên các mặt kinh tế - xã hội, môi trường, xây dựng đảng và an ninh quốc phòng của tỉnh trong năm 2015.

Theo nguồn: quangnam.gov.vn

UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2014

Email In PDF.

Ngày 01/12/2014, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2014 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2014 do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh chủ trì.

t11

Các đại biểu tham dự phiên họp đã trao đổi thảo luận về công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong tháng 11 và nhiệm vụ trong tháng 12. Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm đạt được những kết quả nhất định. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, lượng sản phẩm tiêu thụ những tháng gần đây tăng khá so cùng kỳ, nhất là thực phẩm và xe ô tô các loại; xuất nhập khẩu tăng; sản xuất nông nghiệp được mùa ở cả 2 vụ; thu ngân sách vượt dự toán và tăng cao so cùng kỳ; nợ xấu giảm đáng kể so với đầu năm; công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung cao độ, quyết liệt và hiệu quả, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2014 đã đề ra. Trong đó tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường; tăng cường quản lý giá cả thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại; bảo đảm ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu vào thời điểm cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 sắp tới. Riêng đối với ngành TN&MT, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh yêu cầu: (1) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn, nhất là xử lý các tồn đọng, vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Quốc lộ 1A và dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn đi qua Quảng Nam); đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang dở dang trên địa bàn tỉnh; (2) Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản, hoàn thiện chính sách về đất đai theo Luật Đất đai 2013.

T.Thảo

Bộ TN&MT thực hiện Kế hoạch 5 năm (2011 – 2015): Tăng thu ngân sách, triển khai tốt các kế hoạch đề ra

Email In PDF.

Sáng 25/11, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 5 năm (2011- 2015) của ngành TNMT và góp ý xây dựng cho Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Các Thứ trưởng và lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ cùng dự.

toan canh tin lien
Kế hoạch 5 năm (2011 – 2015) được ngành TN&MT thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và nước ta nói riêng có nhiều thay đổi, diễn biến phức tạp, khó lường. Những ảnh hưởng, tác động sâu sắc của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã gây nên khó khăn cho việc triển khai nhiệm vụ trong kế hoạch thuộc Bộ. Nguồn ngân sách Nhà nước chi cho Bộ TN&MT không đáp ứng được nhu cầu đề ra, trong đó chi ngân sách các nguồn sự nghiệp đạt 59,9%, chi đầu tư phát triển đạt 46,44% so với nhu cầu.
Mặc dù không được bố trí đủ ngân sách nhưng việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản theo định hướng kế hoạch 5 năm qua vẫn được Bộ TN&MT triển khai đồng bộ và đạt kết quả khá. Trong đó, về xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật, chiến lược, quy hoạch về quản lý TNMT đã được thực hiện tốt.
Cụ thể, tính đến tháng 6 năm 2014 đã ban hành 231 văn bản bao gồm Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư và Thông tư liên tịch. Đặc biệt đã xây dựng được các bộ luật quan trọng như Luật tài nguyên nước, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi...đã tạo được cơ sở pháp lý quan trọng, giải quyết cơ bản những vấn đề bức xúc trong quản lý, sử dụng tài nguyên, ngăn ngừa, phòng chống, khắc phục quy thoái ô nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học...
Đồng thời vấn đề cải cách hành chính đã được đẩy mạnh với việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Bộ ban hành Chương trình Tổng thể cải cách hành chính. Hàng năm, Bộ TNMT đã xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch cải cách hành chính và giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện cụ thể theo đúng quy trình hoạt động của đơn vị mình. Theo đó, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến và đạt được một số kết quả tích cực, đáng khích lệ. Đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng giảm các bước, quy trình xử lý công việc, công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, đẩy mạnh việc phân cấp quản lý về tài chính, góp phần sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đảm bảo tỷ lệ tích lũy hợp ý cho đầu tư phát triển.
Đã thực hiện tốt các kế hoạch về kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường nguồn nhân lực ngành TNMT; Đầu tư và xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ công tác quản lý TNMT; Công tác điều tra cơ bản được duy trì thường xuyên, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng hiệu quả và bảo vệ môi trường; Năng lực, trình độ tiềm lực KHCN của ngành TNMT phát triển theo hướng chính quy, hiện đại; Công tác thanh kiểm tra được tiến hành thường xuyên, đã có sự kết hợp hiệu quả giữa Trung ương và địa phương trong ngành TNMT; Hợp tác quốc tế song phương; hội nhập kinh tế trong các lĩnh vực của ngành TNMT được mở rộng, đẩy mạnh; hệ thống chỉ tiêu thống kê được xây dựng và từng bước hoàn thiện.
Thu chi ngân sách cũng có bước chuyển tích cực khi tổng thu ngân sách nhà nước của Bộ TN&MT giai đoạn này đạt 2.323.374 triệu đồng gồm thu lệ phí, thu sự nghiệp. Nguồn thu năm sau luôn cao hơn năm trước do từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng thêm nguồn thu mới hợp lý như: phí thẩm định đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia, thu tiền sử dụng số liệu thông tin kết quả thăm dò địa chất, thu tiền cấp quyền khai thác khoản sản. Tổng chi từ các nguồn thu này là 494.837 triệu đồng và nộp ngân sách nhà nước là 1.828.573 triệu đồng.
Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Trần Quý Kiên trình bày kế hoạch 5 năm tiếp theo (2016 – 2020) ngành TNMT để báo cáo Bộ trưởng và lấy ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc.
Theo đó, kế hoạch hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó BĐKH, đồng thời ngăn ngừa và xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường; góp phần phát triển bền vững ngành TNMT, nâng cao chất lượng môi trường sống, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, trật tự an ninh xã hội.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, Vụ Kế hoạch dự trù sẽ tăng nguồn thu ngân sách dự kiến giai đoạn 2016 – 2020 là 6.927.185 triệu đồng, tăng so với giai đoạn 2011- 2015 là 289% chủ yếu dự kiến tăng thu từ nguồn tiền cấp quyền khai thác khoảng sản. Tổng dự chi từ các nguồn thu này là 615.361 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước là 6.311.824 triệu đồng, tăng so với giai đoạn 2011 – 2015 là 345%.
Tổng dự toán chi ngân sách nhà nước dự kiến là 27.515.518 triệu đồng tăng so với giai đoạn 2011 – 2015 là 186% trong đó chi thường xuyên là 19.198.718 triệu đồng, tăng 179%, chi đầu tư phát triển là 8.316.800 triệu đồng tăng 234%.

Phát biểu tại buổi làm việc Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, bài bản của công tác kế hoạch, bám sát mục tiêu quản lý Nhà nước của Bộ; đồng thời Bộ trưởng cho rằng cần cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong việc thực hiện cải cách hành chính và hoàn thiện các văn bản pháp luật làm cơ sở triển khai tốt kế hoạch trong giai đoạn tới. Trong dự toán chi ngân sách cho giai đoạn tiếp theo, cần chủ động đưa vào khoản chi cho điều tra cơ bản ngành địa chất bởi giai đoạn 2016 – 2020 nguồn thu từ việc thu tiền cấp quyền khai thác mỏ khá lớn. Ngoài ra, sắp tới Chính phủ có thể sẽ không còn đưa các điểm nóng ô nhiễm vào Chương trình mục tiêu quốc gia, chính vì vậy, Tổng cục môi trường cũng phải cân đối đề xuất nguồn kinh phí để giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, cấp bách, thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TNMT; đồng thời, Bộ trưởng cũng lưu ý Cục Khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu là đơn vị sẽ được cấp kinh phí nhiều nhất trong giai đoạn tới để đầu tư và duy trì, vận hành các trạm quan trắc, mạng lưới khí tượng cần xác định rõ những vấn đề ưu tiên để không đầu tư dàn trải, vận hành tốt, hiệu quả hệ thống đã được đầu tư....

Nguồn monre.gov.vn

Trang 1 trong tổng số 57