Bạn đang ở: Công đoàn -- Thanh niên

Hoạt động chung

Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2016 khối thi đua kinh tế ngành tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng ngày 22/7/2016, Sở Thông tin và Truyền thông – đơn vị Trưởng Khối thi đua, đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2016 của Khối thi đua Kinh tế ngành tỉnh Quảng Nam. Tham dự Hội nghị có sự tham gia của đại diện Ban TĐ-KT tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên phụ trách công tác TĐ-KT tại các Sở thành viên Khối thi đua.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, các thành viên trong Khối đã chủ động tham mưu với cấp ủy bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất để phát động phong trào thi đua sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua của các đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực, có nhiều đổi mới và sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua. Vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được khẳng định. Nội dung, mục tiêu thi đua ở các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong Khối vẫn còn những hạn chế như nội dung còn chưa phong phú; việc phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa nhiều; việc phối hợp và đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Khối chưa chủ động, thường xuyên.

Thi dua Khoi KTN

Các thành viên tham gia đã tích cực trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục, chỉnh sửa, bổ sung quy chế thi đua 2016, đồng thời xác định các nhiệm vụ chính cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016 cụ thể như sau:

-Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc;

- Tập trung tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành cơ chế, văn bản QPPL, đề án, đề tài đã đăng ký;

- Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh viên vững mạnh, tiên tiến, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, an ninh quốc phòng trong tình hình mới; tiếp tục quán triệt nội dung Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh;

- Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ CCHC, đơn giản hóa TTHC; xây dựng và duy trì hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008;

- Đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân trong phong trào người tốt việc tốt.

- Phát động các phong trào thi đua tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI.

Hải Tín

Cụm thi đua Phòng TN&MT các huyện miền núi: Sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2016

Email In PDF.

Sáng 15/7/2016, tại hội trường UBND huyện Tiên Phước, Cụm thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện miền núi tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2016. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phước Sơn - Cụm trưởng và đồng chí Đoàn Văn Công – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước – Cụm phó đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, còn có đồng chí Lê Trí Hiệu – Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, các trưởng, phó phòng và chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện miền núi.

Thi dua TPhuoc

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 của 09 Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện miền núi; trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới 2016 – 2020.

Đây là dịp để Phòng Tài nguyên và môi trường các huyện miền núi đánh giá những mặt làm được, những mặt còn tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và những nội dung đã ký kết giao ước thi đua năm 2016. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đảng bộ các huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Thái Hòa

Phát triển sản phẩm du lịch phía Nam tỉnh Quảng Nam 2017-2020

Email In PDF.

Ngày 05/7/2016 UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch để nghe báo cáo tình hình hoạt động du lịch thời gian qua, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và năm 2017; Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch khu vực phía Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020. Chủ trì Hội nghị đồng chí Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Quảng Nam, các phóng viên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Nam cùng tham dự.

Hội nghị đã nghe ông Đinh Văn Hài - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả hoạt động du lịch đến tháng 5/2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm 2016 và năm 2017; thông qua dự thảo Kế hoạch Phát triển sản phẩm du lịch khu vực phía Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020.

Sau khi nghe báo cáo kết quả đã đạt được và dự thảo Kế hoạch Phát triển sản phẩm du lịch, các thành viên Ban chỉ đạo đã kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư giúp đỡ các địa điểm được định hướng phát triển du lịch theo Kế hoạch về: Công tác quản bá du lịch, qui hoạch hạ tầng thông tin liên lạc, thành lập Trung tâm xúc tiến du lịch phía Nam của Tỉnh, đào ạo nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch tại các địa phương…

Untitled

Đồng chí Lê Văn Thanh PCT UBND tỉnh đánh giá cao thành quả đạt được của ngành du lịch tỉnh nhà. Trong năm 2015 ước đạt 3.850.000 lượt khách tham quan lưu trú, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2014, doanh thu năm 2015 ước đạt 2.570 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2014. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 6.039 tỷ đồng và 05 tháng đầu năm 2016 ước đạt 1.591.500 lượt khách, tăng 4,44% so với cùng kỳ năm 2015, doanh thu ước đạt 970 tỷ đồng, tăng 8,26% so với cùng kỳ 2015. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 2.279 tỷ đồng.

 Đối với Quảng Nam được đánh giá như một điểm đến du lịch an toàn, thân thiện với những sản phẩm du lịch có tính bền vững (du lịch văn hóa, du lịch sinh thái), du lịch Hội An đã hình thành thương hiệu với nhiều danh hiệu đã được bình chọn…, đồng chí Lê Văn Thanh khẳng định: Cần phải có Nhà tư vấn giúp cho Nhà quản lý về sản phẩm đưa ra quản bá về du lịch; đồng thời phải phù hợp với sản phẩm hiện có, không nên quảng bá lệch với thực tế; các ngành cần hỗ trợ để cùng phát triển; các huyện, thị xã, thành phố phải quan tâm phối hợp với các Nhà đầu tư để giải quyết về vốn, tái định cư, giải phóng mặt bằng… về định hướng kế hoạch Phát triển sản phẩm du lịch khu vực phía Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, cần tập trung đầu tư khai thác dựa trên cơ sở tiềm năng, thị trường mục tiêu của khu vực phía Nam tỉnh Quảng Nam, tạo điểm nhấn thu hút du khách tham quan du lịch; đề ra các giải pháp bổ sung về cơ sở hạ tầng, quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực để phát triển du lịch phía Nam của tỉnh theo hướng bền vững…/.

Trần Văn Anh

Ban Thi đua khen thưởng Trung ương kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Sáng 30/6/2016, Đoàn kiểm tra của Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương do đồng chí Thái Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng giai đoạn 2014 - 2015. Làm việc với đoàn về phía Sở có đ.c Trần Thanh Hà, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Sở và các thành viên trong Hội đồng thi đua khen thưởng cùng tham dự.
Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo của Sở về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng giai đoạn 2014 - 2015. Theo đó, Hàng năm, đơn vị đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao; các phòng, đơn vị đã nỗ lực, nghiên cứu, đề xuất ra các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động tham mưu ban hành các văn bản quản lý và điều hành các hoạt động của Ngành và đến cuối năm, tất cả các phòng, đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, đã góp một phần đáng kể vào thành tích chung của Sở Tài nguyên và Môi trường. Công tác thi đua khen thưởng đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được khen thưởng, động viên kịp thời, đúng chế độ chính sách.

Kien tr TD
Đánh giá về công tác thi đua, khen thưởng và công tác chuẩn bị phục vụ công tác kiểm tra của Sở, các thành viên đoàn kiểm tra đánh giá cao nỗ lực của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao cũng như công tác chuẩn bị hết sức chu đáo giúp cho việc kiểm tra được tiến hành thuận lợi và hiệu quả. Ý kiến góp ý cụ thể, xác đáng của các thành viên Đoàn kiểm tra đối với báo cáo của Sở cũng như trao đổi thêm các biện pháp để nâng cao hiệu quả để công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm thực chất, thật sự là công việc thường xuyên, liên tục có tác động tích cực trong việc khuyến khích công chức, viên chức và người lao động tích cực vượt khó, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Kết luận tại buổi kiểm tra, đ.c Thái Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra đã ghi nhận những kết quả mà Sở thực hiện được trong giai đoạn 2014-2015 và đề nghị cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng; cần khắc phục những hạn chế, khó khăn để từng bước đưa công tác thi đua, khen thưởng. Đồng chí Trưởng đoàn cũng đưa ra một số định hướng đối với công tác thi đua, khen thưởng của Sở, đặc biệt, gắn kết chặt chẽ công tác thi đua, khen thưởng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Bên cạnh đó, cần đưa hoạt động này vào chiều sâu hơn nữa cũng như phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.
Buổi kiểm tra diễn ra với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả và thẳng thắn, đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế cũng như chia sẻ các kinh nghiệm, các việc làm tốt để tham khảo thực hiện ở đơn vị. Qua công tác kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có thêm các kinh nghiệm để tiếp tục đưa hoạt động thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, tiếp tục đạt được các thành tựu mới góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh./.

Hải Tín

Hội nghị triển khai công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2016

Email In PDF.

Sáng ngày 28/6/2016, Đảng bộ Sở TN&MT tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016 với sự tham gia của 69 đảng viên thuộc Đảng bộ, đ/c Nguyễn Viễn – Bí thư Đảng bộ Sở chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị đã nêu bật được những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016 của Đảng bộ Sở TN&MT về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác của lĩnh vực ngành TN&MT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác đoàn thể ổn định, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở và theo đúng quy định của Đảng ủy cấp trên; đồng thời báo cáo cũng đã nêu lên những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm cần phải khắc phục trong thời gian sắp tới.

IMG20160628073630

Tại Hội nghị có nhiều ý kiến phát biểu của BCH Công đoàn, Chi đoàn, Đảng viên các Chi bộ trực thuộc đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng, công tác triển khai hoạt động của các đoàn thể.

Kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Viễn yêu cầu các Chi bộ, các phòng, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016, trong đó chú trọng: tăng cường nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo; nâng cao vai trò giám sát quần chúng của tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên; Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, các chế độ chính sách, nâng lương... phải kịp thời, rõ ràng, minh bạch; đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tăng cường cải cách thủ tục hành chính; đẩy nhanh tiến độ thực thực hiện dự án hồ sơ địa chính, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình định giá đất; Tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng kế hoạch đề ra./.

Ngọc Ánh

Trang 1 trong tổng số 82