Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Thanh tra, khiếu nại tố cáo

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
21 Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 10 Tháng 6 2015 Nghị định số 52/NĐ-CP 2199
22 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. Bấm vào đây để toàn văn bản Thứ năm, 23 Tháng 4 2015 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP 2686
23 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 23 Tháng 4 2015 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP 2345
24 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 23 Tháng 4 2015 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP 2383
25 Luật tố cáo số 03/2011/QH13 Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 23 Tháng 4 2015 Luật tố cáo số 03/2011/QH13 11561
26 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 23 Tháng 4 2015 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 16488
27 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 23 Tháng 4 2015 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP 3849
28 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 23 Tháng 4 2015 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP 2668
29 Luật Thanh Tra số 56/2010/QH12 Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 23 Tháng 4 2015 Luật Thanh Tra số 56/2010/QH12 4651
30 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ ban hành Quy định việc thực hiện Kết luận Thanh tra Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 15 Tháng 4 2015 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP 3828
31 Thông tư số 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 05 Tháng 1 2015 Thông tư số 08/2014/TT-TTCP 2722
32 Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTCBCA-BQP-BTC-BNNPTNT ngày 21/11/2014 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 05 Tháng 1 2015 Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTCBCA-BQP-BTC-BNNPTNT 2478
33 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP của Thanh Tra Chính Phủ ngày 31/10/2014 quy định quy trình tiếp công dân. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 09 Tháng 12 2014 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP 4201
34 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP của Thanh Tra Chính Phủ ngày 31/10/2014 quy định quy trình tiếp công dân. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 09 Tháng 12 2014 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP 2862
35 Nghị định số 92/2014/NĐ-CP ngày 08/10/2014 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng l0 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 03 Tháng 11 2014 Nghị định số 92/2014/NĐ-CP 2566
 
Trang 2 trong tổng số 2
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 
  • Môi trường

  • Khoáng sản

  • Đất đai

  • .

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6782
Số lần xem bài viết : 28765729

Đang Online

 
Hiện có 141 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong