Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Thanh tra, khiếu nại tố cáo

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
1 Quyết định số 2965/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2017 Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 và Quyết định số 441/QĐ-STNMT ngày 12/12/2017 Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018.  Bấm vào đây để tải toàn văn bản  1/ Quyết định số 2965/QĐ-BTNMT 2/Danh sách các đơn vị thanh tra 3/ Quyết dịnh số 441/QĐ-STNMT 4/ Kế hoạch thanh tra Thứ năm, 04 Tháng 1 2018 Quyết định số 2965/QĐ-BTNMT 797
2 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 19 Tháng 9 2017 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP 1021
3 Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 06 Tháng 3 2017 Thông tư số 320/2016/TT-BTC 1327
4 Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 30/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 21 Tháng 9 2016 Quyết định số 1681/QĐ-TTg 1677
5 Nghị định 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án.   Thứ hai, 18 Tháng 7 2016 Nghị định 71/2016/NĐ-CP 2749
6 Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Thứ sáu, 13 Tháng 5 2016 Chỉ thị 12/CT-TTg 3377
7 Chỉ thị 09-CT/TU ngày 06/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về triển khai thi hành các bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp.  Thứ ba, 19 Tháng 4 2016 Chỉ thị 09-CT/TU 4350
8 Quyết định số 120/QĐ-STNMT ngày 22/4/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Ban hành Nội quy tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tài toàn văn bản Thứ năm, 21 Tháng 1 2016 Quyết định số 120/QĐ-STNMT 1965
9 Quyết định số 508/QĐ-STNMT ngày 02/12/2015 Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016. Bấm vào bên dưới để tải văn bản 1/ Quyết định 2/Danh sách các đơn vị thanh kiểm tra Thứ ba, 12 Tháng 1 2016 Quyết định số 508/QĐ-STNMT 1878
10 Quyết định số 3018/QĐ-BTNMT ngày 25/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016 Bấm vào bên dưới để tài văn bản 1/ Quyết định 2/ Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo Thứ hai, 11 Tháng 1 2016 Quyết định số 3018/QĐ-BTNMT 3116
11 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25/11/2015 giữa Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 17 Tháng 12 2015 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN 2303
12 Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07/8/2015 của Chính phủ Về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 01 Tháng 9 2015 Nghị quyết số 59/NQ-CP 1484
13 Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND ngày 07/07/2015 về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 04 Tháng 8 2015 Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND 1692
14 Thông tư số 04/2015/TT-TTCP ngày 09/7/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 04 Tháng 8 2015 Thông tư số 04/2015/TT-TTCP 2082
15 Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 10 Tháng 6 2015 Nghị định số 52/NĐ-CP 1783
16 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. Bấm vào đây để toàn văn bản Thứ năm, 23 Tháng 4 2015 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP 2416
17 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 23 Tháng 4 2015 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP 2041
18 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 23 Tháng 4 2015 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP 2131
19 Luật tố cáo số 03/2011/QH13 Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 23 Tháng 4 2015 Luật tố cáo số 03/2011/QH13 11158
20 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 23 Tháng 4 2015 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 15732
 
Trang 1 trong tổng số 2
 
phanmemnhacviec bannerdvc lis giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6614
Số lần xem bài viết : 27412379

Đang Online

 
Hiện có 86 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong